Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SanJAsKa - Ősi civilizációk lelkei vagytok

 

 
SanJAsKa:
Ősi civilizációk lelkei vagytok – ezt tudomásotokra hoztuk


2012. március 09.© Wes Annac


SanJAsKa: You are the Souls of the Ancient Civilizations we have Informed You OfMinden egyes világ és galaxis ugyanúgy átment kollektív leckéken, melyek az ilyen kollektív lelkeket fejlettebbnek látja felemelkedési ösvényeiken. A felemelkedés folyamata az, mely folyamatosan történik minden egyes közösséggel és „egyénnel”. Idézőjelben említjük az egyént, mert valóban, még ami egyedi emberiként is látható, az a szervek, vérsejtek és hasonlók közösségének kompozíciója, és ezek mind tudatot / tudatosságot hordoznak.

Képzeljétek el, testeteket hogyan építette fel lelketek, mely fejlődik tovább és egy olyan felemelkedési és tudatossági ösvényt követ, mely a tiétek, és míg csupán az ilyen lélek olyan leckéknek veti alá magát, melyen ti is dolgoztok, templomotok megtartásával, mely bolygójuk, egészséges és funkcionális. Gaia emberei valójában az Ő sejtjei, és jelenlegi társadalmatok összekapcsolódott a Gaiaról való gondoskodással. Mialatt történelmetek sok társadalma, kultúrája valóban felismerte annak a fontosságát, hogy Gaiat egészségesen megtartsa, és megköszönjön Neki mindent, melyet Ő ajánl nektek, jelenlegi társadalmatok oly sok eszközt ragadt meg, hogy Gaianak ártson.

Természetesen a világotokban a többséget bebolondították abba a gondolkodásmódba, hogy az olajfúrás és másfajta munkák végrehajtása, melyek kockázatosak drága Gaia egészségét tekintve, nemcsak jó módja a haladásnak, hanem az egyetlen választási lehetőség a kollektív fejlett életstílus bármely fajtájának fenntartásához a Földön. Drága lelkek, bárcsak felismernétek, hogy valójában épp milyen primitív a jelenlegi módszeretek az elektromosság előteremtésének és terjesztésének!

Sokszor hallottatok azelőtt a Gaia légkörében felállított légköri energiakapukról, és valóban, egei nemcsak elhelyezkedések, ahol az ilyen energiakapuk léteznek, és tölcsérszerűen ontják le az energiákat, melyeket munkába lehetne fogni, és alkalmazni lehetne szerves alkalmazásra, mely messze felülmúlja az olajat és a jelenlegi módszereiteket az elektromosság nyerésére. A bőséges elektromosság hasznosítását sokszor elérték a távoli és legutóbbi történelmetek során is, oly módokon, melyek sokkal fejlettebbek voltak, és messze kevesebb kárt okoztak az Anyaföldnek, mint az ilyen dolgok előállítására a jelenlegi eszközeitek.

Van hatalmatok világotokon, hogy a gazdagság állapotát elérjétek minden egyes lélek számára világotokban, oly módokon, melyek sokkal olcsóbbak és könnyebbek megosztani földi civilizációtok egészén keresztül e jelen időszakban. Ezt már elérték egyébként más civilizációkkal azelőtt, és most gyorsan közeleg, hogy planetáris társadalmatoknak elkezdik bemutatni az ilyen technológiákat, melyeket a legbefolyásosabb kormányaitok, és katonasága titkosított néhány évtizede, és néhány esetben még régebben.

Természetesen a mért kollektív Szeretet és intelligencia egy evilági társadalomban mindig a legnagyobb fokmérője annak, amit az ilyen közösség elér. Az a tény, hogy civilizációtok többsége ez idő tájt az érzékelt különbözőségek darabjaira hasadt, nem teremt sok megjelenítést [manifesztációt] és az események nehezen valósulnak meg, mialatt oly keményen dolgozunk az oly sok küldetés elérésén a jobbért a Földön, a legnagyobb tényező a megjelenítés [manifesztáció] hatalma / ereje a jóért, melyet mindegyikőtök egyénként és közösségként létrehoz bármely adott pillanatban.

Természetesen sokszor hallottatok arról a roppant szükségletről, hogy ti mind gyűljetek össze világotokban és kezdjétek el elfogadni egymást. Mivel ez így megy, ez mindnyájatokat megnyit a kollektív és egyéni kifejezés teljesen új sugárútjára, és el fogjátok kezdeni felismerni, hogy igenis valóban elhatározzátok, mit történjen a Földön.

A sötétek világotokban ravaszul rászedtek titeket, hogy elhiggyétek, hogy nem birtokoltok hatalmat / erőt közösségként és egyénként. Egész lényükkel félnek, amikor elkezdtek összegyűlni és változást követelni. Oly sokan vagytok, és ők oly kevesen, és ha ti mindnyájan egyesülnétek a Föld felszínén, akkor vissza tudnátok venni mindeni számára ezt a világot és az állapotot, melyben van. Természetesen segítünk nektek megtalálni azt a tudatállapotot, mely majd még a sok fel nem ébredt lelket is látja világotokban elérni az ilyen következtetést, és segítséget nyújtunk a tiszta energiák egyesítésében, melyeket világotokba küldenek, összetett lélek egészeteken keresztül más Világegyetemek és valóságok sokaságából.

Ez a felemelkedés most történik, és habár sokan lesznek, akik meglepődnek, és akik nem állnak készen, hogy a beléjük sulykolt világképeiket [paradigmáikat] megsemmisítsék; ez mind történik, és jelenleg teljes sebességgel halad előre. Készítsétek fel magatokat, még közületek azok is, akik felébredtek saját magatokat illetően, a felfedezésekre / meglepetésekre és bepillantásokra bolygótok múltjába, jövőjébe, és az igazságok leglényegére, melyen még mindig töprengtek, úgymint például az Élet értelme, és létezésetek igaz természete.

Bebolondítottak abba a gondolkodásmódba, hogy nem rendelkeztek hatalommal / erővel, ahogyan az fent említésre került, és ezt az áltatást fújták fel Atlantisz bukása óta. Eszmévé vált az, hogy az emberek semmi többek, mint emberek, és hogy ti mind, más képességekkel nem rendelkeztek azon túl, amit a fizikaiban meg tudtok tenni.

Egy nagyon arcátlan feltételezés, melyet a legutóbbi társadalmatok hozott létre az, hogy a fizikai sík bizonyára az egyetlen síkja a létezésnek és valóságnak, egyszerűen azért, mert ez minden, melyet jelenleg kipuhatolhattok. Tudjátok drága lelkek, hogy félrelöktek, nevetéssel elűztek, vagy szándékosan elfeledtek sok értékes kutatást világotokról, hogy épp ellenkezőleg [igaz], azon tudományos vélemény érdekében, hogy a fizikai sík az egyetlen síkja a valóságnak.

Ez volt tudományotok és civilizációs fejlődésetek számos területével. Hiteles bizonyíték arra, hogy fizikai valóságotok az egyetlen egy a Teremtés végtelenségének töredéke, mely az, mindig létezett és létezni fog, és sok esetben semmibe vették, és szándékosan elkendőzték, így a tévedést  /illúziót folyamatosan táplálták, miszerint ti mind csupán emberek vagytok, akik nem birtokolnak hatalmat / erőt, vagy más-világi képességeket.

Az illuminátusok leleplezték az igazságot és a képességeket, melyek felülmúlják a fizikait, és mint egy gyermek, aki nem akarja megosztani süteményét a többi játszótárssal, az ilyen lelkek ezt az ismeretet megtartották maguknak, és kifejlesztettek egy ego komplexumot, mely az ilyen dolgok tudásán alapul, és világotokból azoknak az észlelt tudatlanságán, akiket ők parasztnak bélyegeztek. E lelkek [az illuminátusok fejei] magatartásából sok meglehetősen gyermekded, és amikor velük foglalkozunk, emlékeztetnünk kell őket sok dologra, melynek megtétele többé nem megengedett világotok felszínén, vagy bárhol máshol.

A befejezés előtt álló összeomlásuk ellenére, e családok fejei még mindig teljes szívvel és lélekkel gondolják, hogy képesek lesznek egy harmadik világháborút elkezdeni. Mivel közületek sokan tudjátok, hogy a harmadik világháború jelezte volna jelenlegi civilizációtok végének kezdetét, ahogyan sok léleknek megjövendölték a nekik átadott hamis jóslatokban. A harmadik világháború a legnagyobb tömeg cselekedet lenne, egy rituális áldozás a fel nem ébredt lelkek ellen, akiket ők oly nagyon megvetnek, és a háborút olyan helyszíneken óhajtották megszervezni, ahol tették, mert ezek a helyszínek voltak a működés melegágyai sok évszádon át.

Számos esetben, azok a földek, melyek a legnagyobb erőszakot és pusztítást láttak, azok a földek, melyek maguk szentek, és sok hasznosítható elektromossággal, vagy másképpen Teremtő energiával rendelkeznek. Az ilyen helyeket vették célba kifejezetten az illuminátusok bármelyik megtestesülésük során az időszakaitokban a háborús törekvésekben. Hadjáratokat indítottak az ilyen területeken és az ilyen területek ellen, és a lelkek ellen, akik az ilyen térségeket lakják. Különösen, ha olajbőségről – mely drága Gaianak az élet fenntartásához szükséges vére – tudott, hogy ha egy területen létezik, az ilyen térséget brutálisan célba fogják venni hadi támadásokkal, és a föld átvételével a már említett lelkek által.

E szent területek némelyikét, mely létezett és igenis létezik világotokban, semmilyen módon nem vették célba a sötétek, hogy ellenőrzésük alatt tartsák, habár az említett terület egészét jelenleg a sötétjeitek elfoglalták, vagy egy olyan vidéken van, melyet már „birtokolnak”, mint az Egyesült Államok. A szent térségek, melyek nem szárazföldön léteznek, mely már „birtokolt”, ismételten célba vett, háborús módokon, olybéli próbálkozásban, hogy birtokbavételre tegyenek szert a terület felett, és végül átvegyék a térséget.

Sötétjeitek olyan övezetek „átvételén” dolgoztak, mint Irak, Irán és Afganisztán, időtök sok sok évtizedén át. Természetesen közületek sokan tudnak kis háborúkról, mely hasonló helyek ellen fordultak elő legutóbbi történelmetekben, és valóban, ahogyan tanultátok, még az ilyen kis háborúk előtt és után sem maradt abba a katonai aktivitás az ilyen térségekben, vitathatatlanul nem. Talán még meg is lepődnétek a megállapításon, hogy még mindig vannak Vietnámnak, sőt még Japánnak is övezetei, melyeket elfoglalt az USA és brit katonaság, és ismételten, az olyan helyek, melyeket az ilyen katonaság szállt meg, szent helyek, melyek sok gyönyörű, Életet fenntartó Teremtő energiát bocsátanak ki.

Természetesen, értesítettük az illuminátusok fejeit világotokban számtalanszor, hogy azon fáradozásaik ellenére, hogy rávegyenek titeket mind, hogy megteremtsétek a harmadik világháború forgatókönyvét, az ilyen dolgokról cikkeken keresztül a főáramlat híreitekben és sok más elszánt módszeren át, a felemelkedés miatti terv és a Világított energiák okán, melyek alapjaikat rakják le, túl erősek az ilyen hátborzongató rezgések létezésére valamivel több tömegméretnél, mint amilyen jelenleg.

Alapjában véve, épp, ahogyan értesítettük őket, értesítettünk titeket is más üzenetekben azokról a területekről, melyek ilyen brutalitáson mennek keresztül, hogy ez idő tájt ezeket magjukban tisztítják meg az ilyen rezgésektől, és ezt teszik Gaia magjának tisztításával, valamint mindnyájatok Mag tisztításával összhangban.

Szintén, ahogyan előtte említésre került, a célba vett területek, szent természetük és olajtartalékaik miatt maguk emlékeznek a szent energiáikra, mely minden pillanatban tiszteli őket, és mivel ezek az övezetek elkezdik érezni és kibocsátani e szent rezgéseket ismét, a légköri csakrák és a Világmindenségből az energia kapuk megnyitásával összhangban, az alacsonyabb ijesztő rezgéseket hatványozott arányban tisztítják ki, és elhaló és gyorsuló időtök nagyon kevés mennyiségén belül az ilyen rezgéseket kitisztítják, és a fent említett Szeretet rezgések alapzatát hosszú időre felemelik a felszínre, nem csupán e területekére, hanem gyönyörű Gaiatok minden egyes tájára.

Emlékezzetek, hogy saját felébredési folyamatotok és saját csakráitok megnyílása ismételten igenis eldönti, mi történik Gaia felszínén, és ébredési folyamatotokban a felgyorsulásotok közvetlenül dönti el, hogyan és mikor fognak felemelkedni a tiszta megalapozó energiák drága Gaia felszínére. Ez történik, ahogy a Világított magok, melyeken az álomképekben ti mind dolgoztatok, hogy oly Világítottá tegyétek, felemelkednek bennetek, és ahogy Gaia felszínén a megjelenő eseményeknél, minden egyes pillanatban lesz választásotok azt illetően, hogy magotok milyen messze érje el a felszínt, és drága Gaia Világított és megtisztított magja milyen messze fogja elérni az ilyen szent térségek felszínét, melyeknek a Világított energiákra a legjobban szüksége van.

Éljetek a Szeretetben, boldogságban és Békében, és tegyetek meg minden erőfeszítést, hogy magatokat nyitva tartsátok, valamint befogadón a felemelkedettebb energiákra, melyekkel megtisztelnek benneteket. A legutóbbi egyidejű dátumcsoporton épp átmentetek [február 21. 22. 23.], Napotok nemkülönben a tiszta, emelkedett erősségű Egyetemes energia becses ajándékát küldte nektek. Mindnyájan kívánjuk nektek, hogy legyen meg a szándékotok, hogy eléggé nyitottak legyetek ennek az energiának a befogadására, és érezzétek teljes tisztaságában, vagy egy olyan tisztaságban, melyet kezelni tudtok.

Hangulatotokat felemelkedetten tartva, és minduntalan visszautasítva a stresszt, ez fog eléggé nyitva tartani benneteket ennek az energiának a befogadására, és segíteni benneteket meglátni az alapok felébredését, mind a magatok magjának, mind Gaia magjának elérni a felszínt, és ti mind, akik az ilyen energiákat venni fogjátok, simán megjelenítitek gyönyörű felemelkedett Fényvilágotokat, melyre mindketten vártatok, és felé növekedtetek.

Ennek az egész eseménynek és azoknak, melyek ezen eseményhez elvezettek, az alapjául szolgáló cél a Szeretet tiszta energiáinak behozatala világotokba oly módon, melyet nem láttak oly nagyon régóta a legutóbbi társadalmatok alatt. Mindennel, melyet ismerünk, egészében mindenben jelentőséggel bír, hogy oly módon hozza át a Szeretetet, mely sokkal tisztább, szemet felnyitó és napvilágra hozó, mint a Szeretet tiszta energiáját elfedő bármilyen jelleg, melyet megkíséreltek a legújabb korotokban.

Valóban, az írott történelmetek kultúrái, melyek jelenlegi kultúrátokig léteztek, kitették magukat annak, amiről beszéltünk, a saját módjukon, és amikor ezt mondjuk, szeretnénk, ha tudnátok, nagyon is, hogy ti mind azoknak az elmúlt civilizációk lelkei vagytok, melyekről beszéltünk.

Meséltünk nektek nemrégiben a jótékony kapcsolatainkról civilizációkkal, hajdan befejezettekről, szeretnénk tőletek, ha tudnátok, hogy valóban, ilyen lelkek voltatok az ilyen civilizációkban, melyekkel kapcsolatot létesítettünk. Emlékeztethetünk benneteket, drágák, hogy Életek ezreit, néhány esetben millióit töltöttétek el a Föld felszínén tanulva és fejlődve?

Ti mind minden egyes civilizáció részesei voltatok, melyek a Föld felszínén léteztek, és míg mindnyájan eltérő eredetekkel bírtok, egyesülve maradtatok abban, hogy ti a felsőbb birodalmak kollektív tudata és kifejezései vagytok egy alacsonyabb dimenziós formában, a Földön megtestesülve és azt Teremtve. Mialatt most döntő szakaszába kerültök leckéiteknek, az említett előző Életeitek, melyeket eltöltöttetek lassan, de biztosan felkapaszkodtatok a dimenziós élményetek létráján.

Ezek mind e bizonyos pillanatig vezettek fel, melyet most éltek át, és valóban, amikor felvettük veletek a kapcsolatot a közös elmúlt Életeitek során a különféle civilizációkban történelmetekben, akkor erről a korról értesítettünk titeket, melyben most vagytok.

Tudtuk, hogy szinte minden lélek, akivel felvesszük, és valóban felvettük a kapcsolatot azokban az időkben, lesznek azok a bizonyos lelkek, akik ti mindnyájan vagytok, hogy megtestesüljenek a Földön, akikhez [telepatikusan] szólunk e pillanatban. Nem akartunk benneteket figyelmeztetni a félrevezető [illuzórikus] elkövetkező és drága Gaiat lesújtó katasztrófáktól ekkor, noha valóban véghezvisz tisztító műveleteket, azonban ahogy látjátok, nem volt olyan rossz, mint amilyen lehetett volna, és az Általa véghezvitt tisztítás egy nagyon kimért a kellemetlenségek, vagy károk viszonylatában, melyet a Földön okozott.

Az ilyen megtévesztő félelemről való prédikálás helyett, szeretnénk tudatni veletek, ahogy felfelé kapaszkodtok felemelkedési létrátokon a még több és több Élet megtestesüléseken keresztül, és végül eléritek a Föld történelmében azt az „időt”, és ahogy minden élményetek és idővonal összefut, a valóság alatt, melyet Megteremtettetek és valósként és „igaziként” ismertek oly régóta, az alacsonyabb dimenziós bűbáj összerogy, ahogyan azt most teszi.

Tudatotok változik, amikor környezetetekben eltérésekkel találjátok szembe magatokat, és ez egy olyan dolog, melyet észrevettetek nemcsak az embereknél, hanem sok megtestesült léleknél a Földön, vagy az alacsonyabb dimenziókban. Természetesen az alacsonyabb dimenziós élményt más világegyetemekben és a valóság más síkjain is felajánlják, azonban a felállított valóság Törvényei, melyek az ilyen síkokon léteznek, sok esetben sokkal jobban eltérnek földi valóságotoktól, így ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy értesítsünk titeket az alacsonyabb dimenziós szokásokról és természetekről, melyeket észrevettünk, míg tanulmányoztunk titeket, és megpróbáltunk áthatolni hozzátok, hogy kommunikáljunk, ahogyan tettük szabadon Atlantiszban és sokszor legutóbbi és ősi történelmetek során.

Amikor bizonyos élményeket felajánlanak nektek, vagy látszólag elvesznek tőletek, természetesen a hangulatotok kiáradásával reagáltok, mely meglehetősen érdekes, és annak megmutatására szolgál, hogy érzelmeitek, és amit igazán éreztek, igenis elvezetnek Teremtő élményetekhez. Közületek sokat vettek rá, hogy megkérjék felsőbb énjüket és tanácsadóikat, hogy tegyenek próbára titeket oly módokon, hogy meglássátok reakciótokat, és valóban, amikor ezt ilyen és számos más módon letesztelték, önmagatoknak vannak felemelkedett töredékei, akik tanulmányozzák reakcióitokat, és ahogyan éreztek az élményetekben adódó változásokkal kapcsolatosan.

Az érzetek és érzelmek minden általatok kiadott Teremtést a Föld felszínére viszik, és önmagatokhoz. Természetesen ezért emlékeztettek benneteket időről időre annak a fontosságára, hogy önmagatokat kiegyensúlyozva és boldog tudatállapotban tartsátok meg. Az alacsonyabb dimenziós élménnyel nem mindig könnyű az egyéneknek az érzeteket és érzelmeket leföldelve és kiegyensúlyozva megtartani, azonban szép az, hogy most felülmúljátok az ilyen csalóka korlátozásokat és felismeritek, hogy valóban uraljátok érzelmeiteket és érzeteiteket, és azt is, amit Teremtetek a tisztább érzelmek és érzetek érzésével.

Minél jobban eljuttok magotokhoz – mely sokatokban megvan, és felemelkedik – annál jobban ráleltek a könnyedségre, amikor oda kerül, hogy az alacsonyabb dimenziókban navigáljon. Ismételten, érzelmeitek és ahogyan kiegyensúlyozottak vagytok, egy nagyon számottevő döntő tényező abban, hogy milyen közel érzitek magatokat magotokhoz, és Felsőbb Énetekhez bármely adott pillanatban.

Tiszteljétek magatokat, és mindenki mást e finom időszak alatt, és tudjátok, hogy mint mindig, bírjátok segítségünket és Szeretetünket. Egyszerűen hívjatok minket, hogy legyünk veletek, és igazolni fog titeket egy nagyon boldog válasz, hiszen valódi teljesítménynek tartják „áthatolni” egy a Földön megtestesült lélekhez, mivel többségetek nagyon csapdába esett saját ámító csigaházába. Az állatok és másfajta teremtmények és tudatok élvezik a veletek való kölcsönhatást, drága, gyönyörű Emberek, és lelkesedéssel élvezzük, hogy megoszthatjuk azt, amit tudunk és érzünk irántatok, ahogy elkezdtek emlékezni azokra a tudatállapotokra, ahová felemelkedésetek visszatérni lát majd.


Köszönöm SanJAsKa.Csatornázta: © Wes Annac


WesAnnac.com


http://aquariuschannelings.wordpress.comTranslated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa


http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3062991
Hónap: 15214
Nap: 567