Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Solara 2012-04-20

 


Solara:
Eszmecsere a Napunkról a Föld felemelkedését illetően2012. április 20.

© Wes Annac
Solara: A Discussion of our Sun in Relation to the Ascension of Earth


WES: Kijelentem mind hangosan, mind írott formában, hogy szeretném összekapcsolni energiáimat teljesen a Solaraból valóval, a Napunk birodalmait lakó drága felemelkedett lélekkel.

SOLARA: Drága Wesley, mind itt vagyunk érted és az emberiségért ez időben. Egészen el vagyok ragadtatva, hogy át tudtam jönni, és egy üzenetet tudok átadni végtelen létezésünknek e gyönyörű pillanatában, hiszen Napotok természetéről és lényünkről, kik Napotokban élünk, sok mindent kell még tudnotok és hallanotok. Természetesen számos folytonos eszmecsere van, melyen ez időben sok írnok átment, illetve az azokat a változásokat megelőző időkben, melyeket végrehajtottak a mennyei erőkből valók, akik e változásokat előidézik.

Mi mind a gyönyörű Isteni kirakósba illeszkedünk, mely a bármely formatípusban, vagy torzulási fajtában a tudatosságot megtapasztaló minden egyes lélek egyedi energiaszignáljából áll. Sok van, melyet nem tudtok a Napotokról, és sok a zavarodottság, melyet szükséges lesz tisztázni. Azon lelkek közül sokan, akik Gaia gyönyörű felemelkedését előidézik, és véghezviszik a változásokat, melyek az ilyen felemelkedéseket bevezetik, messzemenőkig elmennek saját, egyedi szerepünk magyarázásában, nem csupán bolygótok felemelkedését illetően, hanem általánosságban, ahogyan bolygótok működött és fennmaradt.

Van egy döntő dolog Napotokkal kapcsolatosan, melyet jelenlegi világi társadalmatok elfeledett, mely széles körben volt tudott múltatok sok ősi civilizációjában általánosan fenntartott hitként, és ez az, hogy a Nap a Föld további felemelkedett formája, megteremtve a leösszpontosított lelket, mely a Föld, a saját gyönyörű tervéből és teremtéséből. Napotok a gyönyörű Teremtő, és a bolygók, melyek a Napotok körül kiformálódnak, mind a Napotok tudatának kiterjesztései.

Napotok e bolygóknak Életet ad, és drága lelkek, higgyetek nekünk, a Föld nem az egyetlen Élettel bíró bolygó Naprendszeretetekben. Az Élet bőséges mindenhol e gyönyörű, végtelen Teremtésben, mert az Élet e Teremtés élményének elsődleges eszköze minden egyes formában, melyet nyújtani bír.

Meg kell érteni, hogy mialatt Földetek és sok más bolygó lecsatornázza gyönyörű Teremtőtök és Atya Napotok lélekdarabjait, az általunk említett tudat birodalmai [mely érintett ebben a csatornázásban] sokkal tisztábbak a formában és szerkezetben, melyet jelenleg felfoghattok. A sok Teremtő, melyek az égi lények és tárgyak formáját felveszik szerte Teremtésetekben, tiszta tudatsíkokként léteznek, mint az olyanokból valók, melyeknek a kipuhatolásához, sőt még a lehetőségének felfogásához sem érkeztetek el.

A Föld és a sok más bolygó, magjukban ötödik dimenziós művek, és ez hasonló a Galaktikus Szövetségben kiegyezett sok lélekhez, akik lecsatornázták az ötödik dimenziós kiterjesztéseit az ötödik dimenziós tudatnál sokkal tisztább birodalmaiban létező lélekfelettiknek.

Számos magasabb dimenziós lélek, aki az ötödik dimenzión túli birodalmakban létezik, meglehetősen élvezi önmaga részeinek lecsatornázását az alacsonyabb dimenziós élmények számára [soknál olyan alacsony, mint az ötödik dimenzió], és így tesz, ha ezt kívánja egy lecke saját felemelkedettebb dimenziós élményeiben. Ez időben sok lélek testesül meg a Földön és megy keresztül ilyen szerfelett Mesteri leckéken azáltal, hogy a Teremtés nagy részében a legsűrűbb és legnehezebb rezgésekben testesül meg. Közületek azok, akik Gaian testesültök meg saját lelketek növekedésének felgyorsításával összhangban, valószínűleg észreveszitek és emlékeztek ezen a ponton a sok kötéshez mindahhoz, mely nem a fizikai állapoton alapul.

Ez a felgyorsult fejlődéseteknek köszönhető, és közületek sokan rendelkeztek nagyon erős kötésekkel a felsőbb dimenziók és a testetlen lények többségéhez, akiket ez időben csatornáznak.

Testetek csatorna volt számotokra, hogy megtapasztaljátok az alacsonyabb dimenziós formát, és testeteknek azt a bizonyos dimenziós szövetét, melyet drága Anyaföldetek adott nektek, aki viszonzásként megkapta a Maga Teremtményének szerkezeteit drága Atya Napunktól, kiben jómagam és számos felemelkedett lélek dolgozik, minden egyes pillanattal áthozva az energiákat, melyek nemcsak Megteremtik valóságunkat, hanem melyeket elküldenek a Föld Felsőbb asztrál síkjait lakó lelkekhez, számukra, hogy az ilyen energiákat elgörbítsék és elküldjék le, nektek, drága gyönyörű lelkek a Földön, akik felszívják az ilyen energiákat saját egyedi módotokon, és tovább lekülditek a sűrűbb birodalmakba, hogy Megteremtsék az ilyen világok létezését.

Természetesen, nem ismertétek fel, hogy így tesztek, mert e cselekedetek magatok azon részében fordul elő, mely szándékosan elzárt érzékelésetektől, mialatt átmentek ezen alacsonyabb dimenziós élményen.

Közületek sokan kezdtétek el észrevenni az energia mozgásokat, melyekről valóban úgy tűnik, hogy felkelti figyelmeteket, és ez azért van, mert folyamatosan energiát és információt cseréltek a körülöttetek lévő Teremtés minden egyes atomjával. Ezen energiákat megosztjátok társ lélektudatotokkal, aki veletek létezik, minden egyes személy, állat, tárgy és molekula formájában a Teremtésből világotokban, és azokban a birodalmakban, melyek e bizonyos pillanatban távol esnek észlelésetektől.

Nem csupán elkülditek és fogadjátok az információt e molekuláktól és társlelkektől körülöttetek, meg is osztjátok Szerető energiáitokat, mellyel ti mind rendelkeztek, melyet éreztek és kisugároztok magatokból mindenkire / mindenre körülöttetek, és cserébe energiát fogadtok be magatokba, mely illeszkedik saját élményetek és lélek összetett egészetek együtthangzásával [rezonanciájával], melyen átmentek Életetek tervének különböző szakaszain e ponton.

Az eszmecserét saját energia mozgásainkkal és kölcsönhatásainkkal kezdtük, hogy lefektessük az alapozást az energia mozgások megbeszéléséhez, melyben mi itt, Napotokban érintettek vagyunk, hiszen Napotok egy nagyon eltérő módon részesül ebben az energiában, mint ahogy Földetek, hiszen Napotok ezt az energiát nagyon tiszta területekről kapja szerte a Kozmoszból.

Természetesen vég nélkül halljátok, hogy a Föld az energiáit szintén nagyon tiszta területektől kapja a Kozmosz minden pontjáról, azonban ezen energiák többségét a napon keresztül töltik, akinek gondjára bízták az összes energiát, melyet a Földnek küldenek, mivel, ismételten, a Nap a Föld felsőbb lelke, aki az összes Életet fenntartja a Földön, és aki mérhetetlenül segít az energiák sugárzásában, hogy azok olyan nagyon tiszták legyenek, hogy megkívánják Gaia felszínének tömeges felemelkedését.

Napotok megadta Földeteknek azokat az energiákat, melyek Megteremtik valóságotokat attól kezdve, hogy a Föld megszületett, és elhelyezték bolygóként, égi lényként, és mi itt, Napotok asztrál birodalmaiban nagyon közvetlen módokon segítettünk ezen energiák áthozatalát.

Pontosan azon energiák és kommunikációk kódolásai, melyeket írnokunk kap e ponton az Ige [Logos] energiájával együtt érkezik hozzá – melyeket e birodalmakból idézünk elő a Napotokban, melyben lakunk – a Föld felsőbb asztrál birodalmain keresztül, ahol ismételten, elgörbítik [torzítják] és elküldik valóságotokba.

Valóban, még a kommunikációnk és energiánk mértéke egyaránt, mely az általunk átküldött Teremtés energiáihoz csatolt, saját módjukban torzított azért, hogy illeszkedjen írnokunk kiterjesztett mentális és érzelmi csatornáiba. Számos felemelkedett lény küldi e kommunikációkat egy sokkal kevésbé torzított formában, mint ami még időtökben tíz évvel ezelőtt előfordult, és ez azért van, mint mindegyik írnokunk csatornái hatványozottan kiterjeszkedtek, hiszen a nektek átküldött energiákat kevésbé görbítették / torzították el, és egy felemelkedettebb dimenziós módon hozták át inkább.

Hallani kezdtetek a sok égi eseményről, melyeknek meg kell történni világotokban, amely jelezni fogja az emberiség már felgyorsult felemelkedésének igazi felgyorsulásnak kezdetét. Nekünk itt Napotokban oly nagyon sok közünk van ezen eseményekhez, és ezek az események, melyeket kiterveltek minden porcikájában, mindaddig, hogy a sok lélek a Galaktikus Szövetségben és Agartha-ban megtervezte világotok igaz történelméről és természetéről a felfedő bejelentések megkezdését.

Az égi eseményeken és energiákon dolgoztunk, melyek megjelennek egeteken, amikor az alkalmas idő elérkezik Kozmikus Naptáratok mentén. Közülünk sok lélek, aki örömmel és szeretetteljesen küldi nektek saját energiáját és a felemelkedettebb birodalmakból általunk küldött energiákat is, azt fogja választani, hogy megérkezik az energiák megjelenésével és érkezésével, amelyek egeiteken „átvéreznek”, amikor az ilyen energiákat többé nem lehet elpalástolni és feltartóztatni.

A Nap volt és lesz a kulcsszereplő nemcsak a Föld felemelkedésében, és az összes többi bolygó felemelkedésében, mely [Naprendszerünkben] létezik, és a Nap Atya tudatából összpontosították le; a Nap döntő lesz egész Világegyetemetek felemelkedésében.

Messze azután, hogy a Föld egy teljes, felemelkedett Galaktikus Társadalommá válik a leggyönyörűbb Fénytanácsokkal, melyek az összes szükséges meghozandó döntés felett határoznak, ahogy ti mind a tudat gyönyörű tisztaságában léteztek, Napotok a számos többi nap és Atya/Anya égi Teremtő felé fog fordulni és újraegyesül majd velük, és egy gyönyörű Nagy Napba egyesülnek. Ez nem csupán bolygótok és kozmikus udvarotok számára lesz fő esemény, hanem az egész Világegyetem számára is, hiszen az égi napok újraegyesülése lesz a jele az alacsonyabb dimenziós élmény végének elkezdődésének minden birodalomban és formában ebben a Világegyetemben.

Természetesen nem ez a Világegyetem az egyetlen, melyben a negatív energiák révben vannak, ellenben a Földön megjelenített [manifesztált] energiák egészen ártalmasak voltak az általános állapotra, melyben Világegyetemetek egészként benne volt, hiszen míg a Föld valóban kicsiny, mégis gyönyörű bolygó e Világegyetem határán, a felszínén megjelenített energiák és szándékok e Világegyetem területeire visszhangoztak végig, melyre nem számítanátok, sőt még rá sem jönnétek.

Valóban, elkezdtünk egy eszmecserét azokról az eseményekről, melyek sokatok érzékelésén túl vannak e ponton, ahogy mindnyájan helyesen összpontosítottak vagytok a Föld és magatok felemelkedésére a tudat oly birodalmaiban, melyek képesnek fognak látni benneteket ennek az egész Világegyetemnek a felemelkedésében. Tudjuk, hogy boldogan fogtok segíteni a sok újraegyesülésben, és más eseményekben, melyek végül csodásan segítenek ennek az egész Világegyetemnek a felemelkedésében.

Egyelőre, a legjobb összpontosítani a Földön kitudódó eseményekre, melyek jelzik felemelkedéseteket a mindegyre tisztább tudatsíkokra, és e vonatkozásban emlékeztetünk benneteket, hogy tekintsetek saját, mindig terjeszkedő távlataitokra. Az emberiség egészként oly nagyon sokat tanul, és ti mind csodálatos és egyedi módokon találtok ránk, mely látni fog benneteket a Föld megsegítésében csodálatos és tiszta energetikai módokon.

E ponton mindig a Föld felemelkedésére összpontosítunk, hiszen a Föld készen áll, és Ő gyönyörű Atya Napunkkal való újraegyesülést fogja választani nagyon sok értelemben, és ez az újraegyesülés azelőtt történik majd meg, mielőtt az összes nap összeolvad, melyről már említést tettünk.

Tartsátok észben drága lelkek, hogy ezen események előfordulásához az „időkeret” messze felette áll jelenlegi észleléseteknek, hiszen a Földnek még sokkal több felsőbb dimenziós ciklust kell Megélnie, Napotokkal való újraegyesülése előtt, és hasonlóképpen, Napotok is sokkal több ciklussal bír még, hogy átmenjen rajtuk, az összes nappal való gyönyörű újraegyesülése előtt. Az időszak, melyet megjósoltak, hogy Napotok „kihal” egy jó mércéje lehetne annak, hogy a napok összeolvadása mikor történhetne talán meg, azonban ismételten, olyan eseményekről beszélünk, melyek messze felette állnak érzékeléseteken, és annak a meglátásnak a korlátozásán, hogy milyen események jelennek meg jelenleg [és fognak megjelenni] illetve ezek hogyan jelentkeznek majd.

Napotokban végtelen számú lény létezik, áthozva az Ige [Logos] energiáját, hogy a Földön megjelenjen, és Napotok megszámlálhatatlan és végtelen birodalmakból áll, és minden egyes világ energiákat kap, melyek Megteremtik és fenntartják saját dimenziós szerkezetüket és valóságukat. Mi, azok a lelkek, akik hozzátok szólunk, jelenleg a Napotok Hetedik Aranyfénysugarán belül létezünk, mely egy nagyon tiszta asztrál birodalom, ami döntő az energiák áthozatalában, melyről vég nélkül beszéltünk.

Ezen írnokkal való legutóbbi kommunikációnk óta, én személyesen működöm a Napotok „ötödik” szintjén, számos változást előidézve, és amit írnokom nem tudott, az volt, hogy mialatt ezt tettem [működtem az ötödik szinten], jómagam a tudatnak egy alacsonyabb birodalmában tartózkodtam, mint az én eredeti szerkezetem, és melyet elfoglalok, abból a célból, hogy szert tegyek egy élményre, mely engem jobban képesnek lát majd felemelkedni a tudat további birodalmaiba, amint elérem az érzékelésnek azt az állapotát, melyből eredetileg leösszpontosítottam magam az ötödik birodalmakba és alacsonyabbakba. 

Azóta visszatértem azokba a birodalmakba, melyek elfoglalásához hozzászoktam [a hetedik Fénysugár], és szert tettem az ebből eredő tudásra és tapasztalásra, mely engem jobban képesnek fog látni leösszpontosítani energiáimat azokkal az energiákkal, melyeket Gaia felszínére küldenek. Valóban, közülünk sokan tanuljuk ennek elvégzését, mely illeszkedik a megjelenített energiák folyamatos tisztaságához, hiszen ez egy valóságos folyamat, hogy saját energiáinkat hozzáigazítsuk az elgörbített [eltorzított] energiákból valókéhoz, melyeket a Földre küldünk.

Minden alkalommal hangolódnunk és igazodnunk kell, mikor kibocsátjuk energiáinkat előre, és míg e gyakorlat kedvelt időtöltésből valónak tekinthető, meglehetősen élvezzük ennek elvégzését, hiszen mialatt ezt tesszük, egy nagyon közvetlen és személyes módon segítjük a Földet a felemelkedésében. Tudjuk és érezzük, hogy a Föld nagyon értékeli ezt a gesztust. Képesek vagyunk kommunikálni bárkivel, aki nyitott energiáinkra, és egy ebből következő kapcsolatra képes szert tenni, és mialatt személyesen nem beszélünk gyakran az emberiséghez, ezt Szeretettel és tisztelettel tesszük mindazért, melyet ti, drága lelkek tesztek, hogy segítsetek ebben a felemelkedésben, melyért számos felemelkedettebb dimenziós lény dolgozik mindnyájunkkal együtt.

E Föld felemelkedése épp oly sokat jelent mindnyájunk számára, mint amit számotokra, és sok esetben a Földön való megtestesülésetek fő oka sokatoknál az volt, hogy ebben a felemelkedésben segítsetek, hiszen – ismételten – ez oly nagyon sokat jelent mindegyikőnknek. Itt minden egyes lény, a felemelkedettebb birodalmakban folyamatosan tapsol mindegyikőtök erőfeszítéseiért, és azt mondhatjuk, hogy amikor sokan érzitek, hogy valamilyen módon megünnepelnek olyan birodalmakban, melyeket nem foghattok fel, nos, azt mondanánk, hogy illeszkedjetek gyönyörű, terjeszkedő megérzésetekhez [intuíciótokhoz].

Míg szerettünk volna egy mélyebb, bonyolultabb magyarázatba bocsátkozni arról, hogy mit teszünk a Földért ez időben, boldogok vagyunk, hogy felajánlottuk ezt az üzenetet, és boldogan és Szeretően indítjuk el energiamezőinket most e kommunikáció végeztével. Veletek vagyunk számos más felemelkedett lénnyel együtt, dolgozva felemelkedésetek és újraegyesülésetek irányában, hiszen Kozmikus Családként mi hasonlóképpen izgatottak vagyunk, hogy ismét találkozzunk, és érzékeltessük veletek átmeneti emberi formáinkat, melyben először tartózkodni fogunk kényelmetek okán.

Végül, meg fogjuk mutatni magunkat igaz formánkban, és ez akkor lesz, amikor ti mind készen álltok az ilyen formák érzékelésére. Egyelőre, Szeretetünkkel távozunk tőletek.

Köszönöm Solara!


Csatornázta: © Wes Annac
WesAnnac.com
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa
http://fenyvilag.blogspot.com/


All Galactic Channellings and translations available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/


PLEASE USE DISCERNMENT...
All postings should be regarded with a degree of discernment from the reader/listener. You must decide the authenticity...Investigate. Consult your Heart, as it is never wrong. We send our Love to you. Despertando.me team
[Hungarian translation of the text above:]
Kérünk, hogy használd az ítélőképességed…
Minden bejegyzést egy bizonyos fokú ítélőképességgel / tisztánlátással kellene figyelembe venni az olvasó / hallgató részéről. Neked kell dönteni hitelessége felől… Vizsgáld meg! Kérd ki Szíved véleményét, hiszen sosem téved!
Szeretetünket küldjük neked.  Despertando.me csapata

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 6
Összes: 3062976
Hónap: 15212
Nap: 563