Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Solara 2012-06-21

Solara:
A nyári napforduló üzenete

2012. június 21.

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

Solara: A Summer Solstice Message

Az Új Földetek ebben a pillanatban a létezésbe borul lenyűgöző mértékben, és mi – mivel rendelkezünk a tiszta rálátást nyújtó ponttal az ügyekre világotokban – elmondhatjuk nektek boldogan, hogy az alapok, melyeket oly sok éve raknak le, most felállították a díszleteket, természetében sok fizikai és éteri esemény számára, melyek kitüntetik világotok felszínét valóságotok jelenlegi fonalán, melyet ti mind megtaláltok magatokban.

Valóban, lerakták az alapokat. E végső évhez elvezető évek a harmadik dimenziós valóság szerkezeteteken belül, figyelte mindnyájatokat – és nem számítanak azok a körülmények, melyekben találjátok magatokat ebben a világban, valamint hogy milyen régóta vagytok érintettek saját felébredésetekben jelenlegi Életetekben – ahogy lerakjátok a legfőbb és Fényesített alapokat magatokért, hogy kiszorítsa annak szükségességét, hogy folytassatok bármilyen jelleg, vagy forma alacsonyabb rezgéseinek táplálását.

Az alacsonyabb rezgések trükkösek, és előjönnek bármikor, amikor az ember a legkevésbé számít rájuk, és különféle eltérő formákban tűnnek majd fel, melyekről úgy tűnik, hogy szeretetreméltók / kedvesek, és a kérdéses lélek legjobb érdekeit szolgálják, azonban az ilyen dolgok még mindig az alacsonyabb rezgések maradványaival maradtak vissza, és sok esetben az emberiség nagy része még el sem kezdett megérteni számos dolgot, melyek valójában a visszatartásotokra szolgálnak, és testeteket és szellemeteket egészségtelenné teszik.

E jelen napok nyalábja, melyeken átmentek, nagyon hathatósak tisztaságukban, hiszen Napotok számos együttállást és beteljesülést ér el ez időben, sok egymást követően jön el sorjában.

Legdrágább lelkek, ha érzitek, hogy 2012-es évetek őrült és erőteljes volt idáig, csak várjatok, míg el nem kezditek érezni, és hozzá nem kezdtek igazodni az önmagukat lejátszó eseményekhez most világotokban és Kozmikus léptékben a legfőbb és csodálatos felemelkedésetek megjelenítésének és elérésének érdekében, mellyel megtisztelik világotokat, és közületek mindenkit ez időben, a régóta elrendelt ciklusokkal és jövendölésekkel világotokban, melyeket sok esetben a „földönkívüliek” és a Galaktikus testvériségetek adott át.

Mint mindig, a végrehajtásra kerülő mennyei szertartások végtelen sora létezik ez időben, és az elkövetkező napokban, hetekben és hónapokban, hogy segítse a Földet és mindnyájatokat jobban illeszkedni és igazodni a folyamatosan tiszta energiákhoz, melyek egy olyan erős arányt érnek el, hogy közületek sokan hatványozottan próbára téve [tesztelve] érzitek majd magatokat.

Nem értesítettünk benneteket drága gyönyörű lelkek, hogy a kettősség fel fog fokozódni magatokban és világotokban?

Drága lelkek, a többségetek ezt a bizonyos történést látja lejátszódni ebben a bizonyos pillanatban, és általánosságban nagyon tiszta az, hogy világotok egy látszólagos zűrzavar [káosz] állapotában van, és oly nagyon sokatoknak a legnagyobbrészt még meg kell teljesen érteni azon cselekvések alsóbbrendű és hátborzongató természetét, melyeket táplálnak világotokban oly nagyon régóta, és melyeket ezidáig normálisnak láttak, és még mindig annak tekintenek. Az együttes [kollektív] sűrűséget, mely minden nap táplálásra kerül, leleplezik [megvilágítják] egy általánosan elterjedt szinten, összhangban az alacsonyabb rezgéses hatások és sűrűségek folyamatos kitisztításával magatokból és a világotok asztrál birodalmaiból.

Segítettünk nektek megtalálni a felemelkedettebb rezgéseket, melyek az alacsonyabb rezgésekben és sűrűségekben foglalnak helyet, melyek az alacsonyabb rezgéses Életmódotok táplálásában tartott meg benneteket oly nagyon régóta.

Sokszor állítottuk, hogy oly hőn vágyunk arra, hogy ti, gyönyörű lelkek, megérthessétek és kipuhatolhassátok a benneteket segítő felemelkedett és fejlett lelkeket és azok mélységeit, még a mindennapi és pillanatról-pillanatra történő törekvéseitekben is, hiszen mindnyájan oly nagyon Szeretünk titeket, és világotokat, és bármit meg fogunk tenni, amit tudunk, mialatt a szabad akaratotokkal összhangban cselekszünk, hogy ezt a felemelkedést közeledni lássuk úgy, ahogyan oly nagyon régóta eltervezett volt.

Ösvényetek mentén végtelen segítséget fogtok találni, ha szándékozzátok, hogy az ilyen segítséget kérjétek és kívánjátok, és ha szándékozzátok azt, hogy folyamatosan képesek legyetek távolra gázolni [korábbi] önvalótoktól, mialatt ezeket az alsóbbrendű megrögzött gondolkodásokat és szív játszmákat Szeretitek, megértitek, egységbe rendezitek és átalakítjátok, mely sokatokban felkúszik, és próbálkozik benneteket rávenni, hogy tápláljátok a régi, lerombolt mintákat és viselkedéseket, melyekkel magatokat kecsegtettétek Életek ezrein keresztül végig az alacsonyabb dimenziós mátrixban világotokban.

Drága Anya Gaia mindig egy fejlett és felemelkedett lélek volt, és egy olyan lélek, aki nagyon tiszta birodalmakból és Teremtési fokról érkezett, hogy bolygóként kifejezésre juttassa az ötödik sűrűséget, és Ő valóban semmilyen módon nem tervezte, hogy lerántsák olyan birodalmakba, mely alacsonyabb, mint az ötödik dimenzióból valók. Ő azonban oly nagyon Szeret mindnyájatokat, hogy akarta, hogy képesek legyetek megtapasztalni azokat a valóságokat, melyeket ti akartatok, és melyeket ti Teremtettetek magatoknak.

Ahogy lassan de biztosan elkezdtétek kinőni azokat a megrögzött gondolkodásokat, melyek az ilyen „valóságokat” begyűjtik, és ahogy elkezdtétek felismerni nagyon igaz, tiszta és erős módokon azt a terjedelmet, mely fokig önmagatokat becsaptátok, mi és sok más felemelkedett lény segítünk benneteket és világotokat, hogy megszabadítsátok magatokat egyszer s mindenkorra az alacsonyabb rezgésektől, melyeket ti Teremtettetek magatoknak, és melyen belül oly nagyon óhajtottatok létezni.

A káprázat [illúzió] és a szabad akarat eltorzítása megengedte nektek, hogy a harmadik dimenziós mátrixon belül gondolkozzatok és érezzetek, hogy úgy cselekedhessetek, ahogy akartok, és úgy kezeljétek a körülöttetek lévőket, ahogyan csak akarjátok – következmény nélkül. Végül – és néhány számára, sok-sok életbe és ciklusba telt erre rájönni – elkezdtétek felismerni, hogy amit másokkal tesztek, az valóban visszatükröződik saját élményeitekben, és általánosságban, amit kiadtok, azt visszaadják nektek, néha nagyon határozott módokon.

Természetesen még mindig van számos megtestesült lélek világotokban ebben a bizonyos pillanatban, aki nem hiszi, hogy a karma és a Vonzás Törvénye valós, és ez pontosan az ilyen dolgok elgondolásai és fogalmai miatt van, melyeket az igaz Szeretet fogalmaként besároztak és eltorzítottak.

A tiszta, vegyítetlen és szűretlen Szeretet az az energia, mely világotokat Teremti, és ez az energia drága Anya és Atya Teremtőnk műve, aki lefelé összpontosítja Önmaga részeit különféle és összetett eltérő oktávokba és valóság síkokra.

Anyánk és Atyánk igaz és tiszta energiái nagy fejlődésen mentek át az egyén Élete és elérendő fejlődési ösvénye mentén, és a férfias és nőies energiákat, melyeket világotokban oly nagyon régóta tápláltak, kicsavarták és eltorzították, nevezetesen az Anyaság és az Apaság fogalmaiban, és ismételten annak az átfogó fogalmában, melyet ti Szeretetként ismertek.

Mivel ez a kiegyensúlyozatlanságot táplálták Anyánk és Atyánk igaz energiáit és kifejezéseit illetően, ennek eredményeképpen a begyűjtött cselekvések maguk alacsonyabb dimenziós, csalóka [illuzórikus] élményeken alapultak.

A kiegyensúlyozatlan férfias energiák és kifejezések azok, melyek az apajogú [patriarkális] cselekvésekből valók, alkalmazva az egot, annak erejéig, hogy feltételezzük, hogy az egyén mindig hibátlan, és olyan helyzetben [pozícióban] van, hogy ítélkezzen, és másokat irányítson. A kiegyensúlyozatlan nőies energiák és cselekvések azok, melyek félrevezetnek, pletykálnak, és másokat megsértenek, mialatt egy hamis burkot, egy hamisított ego-félét [alter-ego féleséget] vesznek fel azok számára, akikről az egyén nem feltételezi azt, hogy érdemesek arra, hogy megismerjék valódi énjét.

A kiegyensúlyozatlan női energiákra egy másik példaként szolgálnának azok, akik hagyják magukat, hogy bármely másik lélek irányítsa őket, bármely oknál fogva, az Élet bármely területén.

Sok drága gyönyörű nőies lélek van világotokban, aki hagyja magát, hogy a körülöttük lévők irányítsák őket – néhányat esetleg egy goromba hitves irányít, néhányat talán a család, azonban a közös téma mindig az, hogy az ilyen lelkek hagyják, hogy véleményüket és érzéseiket teljesen a körülöttük lévők formálják és alakítsák, akik boldogan lépnek be az ilyen szerepbe azon akarat és érzékelt szükséglet okán, hogy valakit irányítsanak, [aki] észlelten gyengébb, mint ők.

Ez általában egy szív játszma, mely egy olyan egyénből jön létre, aki nem érez elég Szeretetet, épséget [egészséget] és teljességet magában, épp tudatos tudatán túl – és ez az oka sok más komoly és erős problémának sok földi lélekben is.

Szinte az összes mentális betegségetek, összes rendkívülien táplált haragotok, kudarcérzetetek [frusztrációtok] és félelmetek: az együttesen megjelenített [kollektíven manifesztált] sűrűség táplálása részetekről, melyet egy vele született és öröklött Szeretethiány okoz az egyénen belül, tudat alatt segítve benneteket táplálni az alacsonyabb érzelmek folytonos körforgását [ciklusát] és az ebből eredő tapasztalásokat, melyeket megengedtek az alacsonyabb rezgések irányában bármely formában, és élvezetben, melyeket felajánlani bírnak, hogy betöltsétek az igaz Szeretet űrjét, mely hiányzik szívetekből.

Tudjuk, hogy sok számára, amikor a Szeretet és Fény szavait használják, a kifejezés üreges burkainak fogalmát hozzák világra, hiszen az észlelt, hogy ezek egyszerűen az „új kor” szavai, melyek keveset jelentenek, azonban amelyeket kifejezésre kell juttatni, amiket rutinosan sok csatornázott forrás „Szeretet és Fény”-nek hív, amelyek valójában a legtisztább torzítások közül kettő, amiket még mindig az Anya és Atya Teremtőnktől elküldött energiákból való torzításnak vélnek.

A Szeretet és Fény képviseli Anyánkat és Atyánkat: gyönyörű teremtőnket, mely látszólag elkülönült két Egyesült ellentettségre és részre. Az egyik lerakja az alapokat a Teremtéshez és a tapasztaláshoz, és a másik az ilyen élményeket a tükör energia Teremtésén keresztül világra hozott élményként látja: a tükör tudat, tájképek, minták és tervek megtapasztalásához, melyeket az Egyetemes energiák Teremtettek.

A Férfias Ige [Logos] energia Teremt, és fenntartja valóságotokat, míg ellenben az Isteni Nőies Fény energia – mely szintén mindnyájan vagytok – az ilyen tükör tudatot mindnyájatok alakjában Megteremtve látja, akik megtapasztalják az alacsonyabb dimenziókat és a különböző bolygókat minden formában, melyeket felvesznek, ahogy megtapasztaljátok az ilyen Teremtést és tudatot, mialatt ugyanakkor visszatükrözitek azt, és ennek részesei vagytok.

A Szeretet Isteni Férfias energiái és a Fény Isteni Nőies energiái potenciáljukban és tisztaságukban most fokozódnak, ahogy utat törnek maguknak világotokban az igen sok, a Teremtés számos területén szerte elhelyezett csillagkapun és energiakapun át, melyek kapcsoltak a különböző csillagokhoz, és energiakapukhoz világotokban és világotok körül, valamint egeitekben, ahol az ilyen kapuk nem láthatók.

Ahogy más felemelkedett forrás elbeszélte, lesz idő, amikor az ilyen energiakapuk egeitekben többé nem lesznek láthatatlanok, és képesek lesztek mind meglátni e kapukat, és látni és érezni a szépséget és a tiszta Ige [Logos] energiáját, melyet átadnak ezeken a kapukon át az előttünk álló közvetlen jövőben.

Már oly nagyon sok tiszta Ige energia éri el világotok felszínét, és éri el testeteket és lelketeket is, ahogy folytatjátok az ilyen erős és tiszta alapok lerakását az általatok szert tett tudáson keresztül, melyet azáltal értetek el, hogy átmentetek sok élményen és leckén világotokban, harmadik és negyedik dimenziós élményetekben.

Ismételten, mindig is arra szántak, hogy visszatükrözzétek a Föld állapotát [és viszont] és emberiségként oly nagyon sok sötétséget tápláltatok, hogy ennek eredményeképpen a Földnek meg kellett tapasztalnia az ilyen sötétséget a felszínén, mivel a Föld visszatükröz minden cselekedetet, gondolatot és érzelmet, melyet minden egyes egyén betáplál és begyűjt, együttesen, egészként.

A sötétebbre hajló események közül néhány – mely a megjelenített negatív energiák kiengedése miatt történt, melyeknek kinyilvánítása szükséges volt – a különféle természeti katasztrófákból valók voltak, melyek néhány esetben teljes városokat és közösségeket távolítottak el, akik az oly nagyon alacsony és sűrű rezgéseket tapasztalták és folyamatosan táplálták, hogy az ilyen rezgéses betáplálás egy ilyen arányú együttes tisztító eseményt kívánt.

Ezen kiegyensúlyozandó, kifejezésre juttatni szükséges együttes sűrűségnek és sötétségnek egy másik példája a sötét fejek megtestesülése volt világotokban, akiket sokan „elitnek” hívnak, hiszen az ilyen lelkek valóban megmutatták nektek, drága lelkek, valójában milyen átható az a rezgés és sűrűség, melyet megjelenítettetek [manifesztáltatok], és éppen mit okozott az alacsonyabb és sűrű rezgések folyamatos táplálása, időtök szerint nemzedékeken át.

Meg fogjátok figyelni, hogy Gaia nemrégiben nem ment át tömeges léptékben sok ilyen fizikai tisztító eseményen, és azt mondjuk, hogy ez azért van, mert sok felemelkedett lény állandóan figyeli világotokat, és segít Földeteknek bármely módon, ahogyan tud, hogy meglássák, a Föld közössége képes felismerni ezeket az alacsonyabb rezgéseket a fizikai események és megjelenítések [manifesztációk] előidézésének szükséglete nélkül.

Még mindig lesznek kisebb morajlások, melyet nem, mint Gaia folytat azon sűrűségek és rezgések kiengedésére, melyek oly nagyon sokáig kerültek megjelenítésre, és amikor a nagy tisztító esemény elérkezik, az emberiség közössége dönt afelől, hogy az ilyen tisztítás és tisztító események hogyan történjenek meg.

Számos különböző lehetséges „idővonalat” terveltek ki az ilyen [Föld tisztító] események számára, és az egyik az, hogy az emberiség választhatja, hogy elfogadja a segítséget Galaktikus testvériségetektől, mialatt együttesen, tömeges arányban meditáltok, és ez alatt értünk egy olyan arányt, hogy világotokban mindenki végrehajt ilyen meditációt a legmagasabb igazodásban és szándékkal. Galaktikus testvériségetek segíteni fog azáltal, hogy veszi az energiákat, melyeket ti jelenítettetek meg közösségként, és összpontosítottatok le mind világotok alacsonyabb birodalmaiba [beleértve a harmadik dimenziós valóságot], mind a felsőbb birodalmakba egyaránt, hogy az ilyen felemelkedett birodalmaknak „lökést” adjatok.

Ezzel a Gaia-nak adott sok Szeretettel, az alacsonyabb asztrál birodalmai és az energiák és entitások, kik még mindig az ilyen birodalmakban tartózkodnak, ekkorra – és higgyetek nekünk drága lelkek – számuk nagyon csekély lesz. Az ilyen események arra szolgálnának, hogy lássuk Gaia-t képesnek lenni kitisztítani az ilyen sűrűséget a felszínén a nagyon erős [katasztrofális] módokon történő kifejezésre juttatás szükségessége nélkül.

Ez egy idővonal és forgatókönyv, melyet kiterveltek, és azt mondhatjuk, hogy ez a legvalószínűbb idővonal és forgatókönyv, azonban a választást teljesen az emberiségre hagyják. Számos választási lehetőséget fognak közösségként elétek tárni, és elegendő azt mondani, drága gyönyörű lelkek, hogy e döntéseket messze a leleplezéseket és felfedéseket követően fogják meghozni, és miután Galaktikus Testvériségetek visszanyerték Kapcsolatukat veletek és világotokkal.

Az ilyen idők nem olyan távoliak, ahogyan talán érezhetitek, azonban mégis, többségetek még mindig a fátylaitokon belül működik, és a tőlük telhető legtöbbet megtesznek ebben a bizonyos pillanatban, hogy kitörjenek a sűrűségekből, melyek energetikailag odaláncolva tartották őket ahhoz a rezgéses állapothoz, melyeket körülöttetek oly nagyon régóta tápláltatok.

A sok együttállással és erős feljavítással, valamint energia újraindításokkal, melyek épp most fordulnak elő, és melyek bekövetkezése folytatódni fog, sok segítséget fogtok megpillantani e folyamatnál részünkről és számos más felemelkedett lény részéről, ismételten, csupán akkor, ha a tiszta és vegyítetlen szándékot meghozzák, hogy veletek legyünk.

E jelen pillanatban [a nyári napfordulókor], itt vagyunk a Nap birodalmain belül, állomásoztatva magunkat a sok különböző Nap birodalomban egyszerre, hogy segítsünk az energiák áthozatalában oly nagyon tisztán, hogy ez sokat a közismert egoista piedesztáljukról [talpazatukról] lelökhet esetleg.

Amit értünk ez alatt az, hogy közületek sokan – és ebben benne van a sok fel nem ébredt lélek is – ezen energiákat magatokat átformálónak fogjátok találni, és látszólagosan benneteket még jobban kifordítónak, mint ahogyan már kifordultatok, és azt mondhatjuk, csupán tegyétek meg a tőletek telhető legjobbat, hogy az energia számos hullámát meglovagoljátok, melyek lesznek, és jelenleg átadásra kerülnek, és hogy használjátok a körülöttetek lévő Szeretet, Béke, Összhang [Harmónia] eszközeit, és minden körülöttetek lévő helyzet elfogadásának eszközét, és természetesen az Isteni Ibolya Láng képességeiteket.

Használjátok az ilyen eszközöket, hogy ez időben önmagatokat jobban képesnek lássátok meglovagolni a nektek átadott tiszta energiákat, hiszen nem tudjátok majd érezni az energiákat és az ebből eredő feljavításokat, melyeket közületek sokan szeretnének érezni, ha még mindig alkalmazzátok a kudarcérzet, feszültség és harag bármely fajtájának elzáródásait és szándékolt táplálását.

Engedjétek meg az Egyetemes és tiszta energiáknak, hogy elérkezzenek hozzátok és áthaladjanak most rajtatok, hogy fényesen ragyogtassátok át önmagatok azon részeit, mely még mindig a káprázaton [illúzión] alapul, és önmagatokat nyitottnak és hatványozottan ráeszméltnek fogjátok találni ennek megtétele során.

Mindegyikőtöket meghívtak az épp most előforduló sok, végtelen szertartásra és tömeges meditációra világotokban, és szerte a sok más birodalomban, hogy segítsük a lehorgonyzását és tömeges egységesítését a folyamatosan tiszta energiáknak, melyeket átadnak nektek a fontos égi dátumoknál, melyek valóban egymáshoz egyre közelebb és közelebb fordulnak elő.

Ahogy ti mind folytatjátok önmagatok hozzáigazítását és egységesítését ezekhez az együttállásokhoz, melyek egymás után érkeznek el hozzátok, részben elkezdtek hozzászokni az ilyen energiák navigálásához, és tudat alatt közületek sokan tesznek csodákat az ilyen tiszta energiákkal való egységesülésében [integrálódásában] önmagukban, oly mértékben, hogy Életetek [most] sokkal könnyebb, mint amilyen máskülönben lenne.

Innen tovább, élményeitek egyre inkább megerősítőnek fognak bizonyulni, ahogy megpróbáljátok levetkőzni és egységesíteni a végső sűrűségeket magatokban, melyeket magatok körül találtok.

Mi mind oly nagyon Szeretünk benneteket, és türelmetlenek vagyunk, hogy támaszkodjatok ránk, a Napotokban létező lényekre, hiszen pillanatról-pillanatra nagyon sokat teszünk értetek drága, gyönyörű lelkek. A Szeretet energiáit alkalmazzuk, és a Mások Szolgálata iránti vágyat, amikor segítünk a földi birodalmak Teremtésében, ahogy mi mind valóságotokat Teremtjük, és folytatjuk annak fenntartását, és mialatt segítünk nektek megkapni az egyre tisztább energia-feljavításokat, átadjuk nektek sajátságosan kódolt Szeretetünket is.

Köszönöm neked Solara!

Copyright © 2012 Wes Annac. All Rights Reserved [Minden jog fenntartva!]

http://wesannac.com/

http://aquariuschannelings.wordpress.com

Translated by / magyar nyelvű fordítás: Clarissa

Fényvilág Press

http://fenyvilag.blogspot.com/

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Június >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Statisztika

Online: 2
Összes: 3042200
Hónap: 12678
Nap: 244