Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szexuális kontinencia sorozat extra

Szexuális kontinencia sorozat Extra      
Írta: Neoo   
2011. April 26. Tuesday 14:25
http://static.tuttoitalia.hu/db/0B/CB/olasz-szex-2-d0000BBCB359828ef566e.jpg
 

Neoo 2011-04-20

A következő írás szorosan kapcsolódik a

Teremtés Energiái,

„Kundalini ébredése, a

Csakra-térkép, a

Szexuális kontinencia sorozat, és az

Üzenetek odaátról sorozatban megjelent témák tartalmához.

 

Mára mindenki érezheti, hogy a Földön valóban egyfajta spirituális ébredés zajlik. Ez talán egyértelművé vált mindazok számára is, akik pár éve biztosan legyintettek volna ilyesfajta információ hallatán. Pedig tényleg így történik, bizony hétköznapi emberként is tudomást szerzünk arról, mi is az a morfogenetikus mező, mennyire érdekes jelenség a szabad-energia, elkezdtünk mindennapi életünkbe vonni olyan tevékenységeket, mint meditáció, és odafigyelünk arra, mit és hogyan együnk. Lelassulunk egy picit, sokkal többet járunk a természetben…

Ez mára már természetes, hiszen mindannyian érezzük, „valami” nagyon komolyan változik. Érdekes és érdemes észrevenni, hogy ez a valami, ami annyira változik, nem más, mint mi magunk… Igen, mi magunk, a saját tudatunk, és annak finom-energetikai hálója, az úgynevezett kollektív tudatalatti, avagy morfogenetikus mező. Egyéni tudatunknak és annak összekapcsolt hálózatának, a morfogenetikus mezőnek rezgésszáma rohamosan emelkedik. Ez tény. De hogyan történik mindez? Mi okozza az egyéni tudat és a kollektív tudat rezgésszámának emelkedését?

Számtalan spirituális mester, jelenleg élők és már eltávozottak, sokat hangoztatták és hangoztatják, hogy a Földi élet-minőség változásához egyfajta általános tudatszint emelkedésre van szükség. Egyénileg is, és persze az egyénekből álló társadalom szintjén is. Tényleg nagy szükség is van erre, hiszen a jelenlegi, földi életvezetés nem tartható fenn tovább, a bolygó - és vele együtt mi magunk – pusztulása nélkül.http://2.bp.blogspot.com/_Xeo5nzu1qR8/TIjLZjsJUfI/AAAAAAAAAFg/JNHKx5gjNjo/s320/arttantra00.gif

Tudatszint emelkedés tehát a kulcs szó, amely megfelel a rezgésszint emelkedés kifejezésnek. Használhatjuk őket - többé-kevésbé - egymás szinonimájaként. Tehát, tudatszint emelkedésre van szűkség, és bizony biztosan sokan bólogatnak beleegyezően. De vajon mit is jelent valójában ez a kifejezés? Mit jelent az, hogy ember bizonyos tudatszintek között mozog, és tapasztalat által ezeket a szinteket meghaladva magasabb szintre léphet? Mitől függ egyáltalán egy adott tudatszint és hogyan teremtik ezek egy adott egyén és környezetének valóságát?

A cikk elején említett írásokban már megtalálható az az információ, miszerint bennünk, emberekben is megtalálható az Univerzumot alkotó két pólus „lakhelye”, az agyunkban, fizikai szinten a tobozmirigyben található Tudat pozitív pólusa, és a gerincünk legalsóbb csigolyájában található Energia negatív pólusa. Yin és yang, az Univerzumot alkotó két eszencia kicsinyített mása működteti lényünket is, ugyanúgy, ahogy a Világegyetem fennmaradását is ez a két erő biztosítja.

Az végtelen mennyiségű energia, ami ezt a csodálatos Kozmoszt létrehozza – az analógia leve alapján – bennünk is megtalálható kell, hogy legyen. Meg is található. Ez az Energia a lényünk legalsó csigolyájában nyugszik látens, azaz alvó állapotban. Amit a legtöbben nem értenek, és furcsán szemlélnek, az az, mikor szóba kerül, hogy ez az Energia a szexuális energia. Nos, ez állítás igaz, de részen igaz. Kundalini nevével szimbolizált energia sokkal több annál, mint hogy csupán szexuális energiának nevezzük, mert valójában ez az energia hozza létre lényünk minden aspektusát, többek között a vitalitás, a valódi szeretet, szerelem, és objektív kreativitás energiái is ebből az energiából származnak. Nem is eredhetnek máshonnan, hiszen ez az energia lényünk egyetlen igazi forrása, az Élet eredete, mely attól függően alakítja kvalitásainkat és tulajdonságainkat, boldogságunkat, avagy annak ellenkezőjét, mennyire vagyunk tudatosak rá és miképpen bánunk vele. Ezek a tulajdonságok attól függően nyilvánulnak meg lényünkben, hogy ez az Univerzumi energia milyen szintet ér el bennünk. Itt jönnek képbe az energia „tároló-rekeszei”, a csakrák, melyek viselkedését és jellegzetességeit minden embernek ismernie kellene.

Ha kicsit tovább megyünk: számtalan haszontalan dolog helyett - melyekkel az iskolában gyerekek fejét tömik, - rendkívül hasznos lenne az ifjúságot minél korábban megismertetni a jóga tudományával. Ez a tudomány nem más, mint önmagunk felfedezése és megismerése, Hogyan lehetne boldog és sikeres bárki, aki önmagát nem ismeri? Ismerd meg önmagad, és megismered a Világot. Analógok vagyunk… De térjünk vissza a lényünk legalsóbb csigolyájában rejtőző Energiához.

A szexuális energia csupán Kundalini egy arca, ha mondhatjuk így. Volt már róla szó, hogy ugyanez az energia, amint lényünkben megőrződik és útját a hátgerincen felfelé megkezdi - nyilvánul meg például vitalitásként, képzelőerőként, akaraterőként, és a mindent átölelő valódi szeretetérzés is ebből az Energiából származik, a fej szintjén pedig hatalmas potenciállal rendelkező szellemi energiaként, és intelligenciaként jelenik meg. Mondhatjuk tehát hogy gerincünk alsó csigolyájában „lakó” Energia tulajdonképpen igazi Életenergia, melyet, ha megőrzünk, az nem csak a fizikai testet tartja egészségesen és fiatalon, hanem komoly képességekhez és jellembeli kvalitásokhoz is juttathat bennünket.

Az szexuális kontinencia kifejezés tehát azt jelenti, hogy ezt az Energiát lényünkben megőrizzük, és törekszünk arra, hogy az, minél magasabb tároló-edényben, „csakrában” nyilvánulhasson meg. Szexuális kontinenciáról csak abban esetben beszélhetünk, ha a megőrzött energia magasabb szintekre lép, és ott átalakul (transzformálódik) valamint kifinomodott formában más energiaként megjelenik (szublimálódik). Ilyen jellegek például a már említett képességek: akaraterő, boldogságérzés és szeretet, kreativitás, szellemi potenciál, természetesen mindegyik a neki megfelelő, hozzá köthető energia központ szintjén jelenik meg (lásd a Csakra-térkép című cikk vázlatos leírását) A transzformáció és szublimáció folyamatát a joga,- többek-között – asanak, azaz bizonyos testtartások által „vitelezi ki”.

Rendkívül sok ember érdeklődik és érti meg ezt a jelenséget, amely nem más, mint az Ébredés, vagy Felemelkedés. Hiszen az Energia egyre magasabb szintekre jut lényünkben, felemelkedik, ezáltal teljesen átformálja valónkat, és a körülölelő valóságunkat is. Miért? Mert ez az Energia a környezetünket alkotó Energia-valóság kicsinyített (makro-kozmikus) mása! Ami bent az kint…

A szexuális erő átalakítása és felemelkedése természetesen nem jelenti a szexuális élet és szeretkezés megtagadását! Éppen ellenkezőleg, annak az eredetileg szakrális cselekedetnek, mikor két lény tiszta szeretetből fizikailag is egyesül, a legtermészetesebb, legtisztább, és leggyönyörűségesebb formája a kontinens, úgynevezett magmegtartó szeretkezés, amelynek keleti elnevezése a Tantra. Aki egyszer is átélte, tudja, ez az ember természetes szeretkezési formája, melyet ebben a korban, jelenleg fedez fel újra. Ez a felfedezés gőzerővel zajlik. Rengetegen sajátítják el, hogy a szexualitás közben megtapasztalt orgazmusnak semmi köze nincs ahhoz a jelenséghez, amelyet a férfiaknál ejakulációként, a nők egyfajta letöltődésként élnek meg (mindkét esetben a nemi potenciál, Kundalini alacsony szintű formájának, a szexuális energiának elvesztéséről van szó. Hogy, ez mekkora veszteség is valójában, arról már a szexuális kontinencia sorozat cikkeiben esett szó)

Mivel sokaknak furcsa hogy az orgazmus sokkal kiterjedtebb lehet, ha az Energia megőrződik, a jelenséget megfordítva talán könnyebben érthetővé válik a dolog (Úgy is pólusváltás korszakát éljük, lásd Üzenet Odaátról 3. cikket) Tulajdonképpen hatalmas mennyiségű boldogság, kreativitás, szellemi energia megy kárba minden alkalommal amikor, amikor az ejakuláció, illetve letöltődés megtörténik.

Mindig kérdésessé válik persze a tömegtudat szintjén, mi a „normális” és mi nem az. Mára az emberi tudat fejlődése olyan sebességgel robog, hogy a kontinens aktus tekinthető természetesnek és úgynevezett hagyományos aktus NEM természetes, mégpedig azért, mert az, jóval alacsonyabb energia szintet képvisel (érzékelhetjük ebben a folyamatban is a pólusváltás jelenségét) a magmegtartó szeretkezés és életvitel energia-szintjéhez képest.

A morfogenetikus mező működése által pedig mindannyian tudatossá válunk saját Élet-energiánk jelentőségére, működésére, és arra, mindez az energia hogyan teremti egyéni és kollektív valóságunk képét. Egy, a kontinencia útját járó egyénben hatalmas kreativitás, boldogság és szeretet-energia, és szellemi potenciál halmozódik fel, ez óhatatlanul átalakítja nem csak az egyén életét, de annak környezetét is.

 

Mint az ábrából is rendkívül jól látszik, az Orgazmus állapota az a jelenség, amikor a teremtés két pólusa egymásban nyugszik. Az Energia eléri a Tudatot, beáll az időtlenség érzése, és a gondolat-nélküliség és teljes boldogság harmonikus állapota. A „hagyományos” aktusban azonban ez a jelenség rendkívül korlátolt időtartamban jöhet létre, mert az Energia ejakuláció formájában távozik. (nőknél is hasonló jelenség működik, kisebb energiaveszteséggel, ők azonban menstruáció során veszítenek nagy mennyiségű élet-energiát)

Szintén az ábra alapján jól látható, hogy az orgazmus jelenségének semmi köze sincs az azt követő ejakuláció eseményéhez. A két jelenség egy-mástól függetlenül létezik, s valójában az ember természetes állapota az, amikor az Orgazmust az ejakulációtól elkülönítve képes megélni.

Ami tehát a „hagyományos orgazmus” során történik, az, az, hogy az energia a hátgerincen végighaladva az agyban egyesül a Tudattal, néhány másodpercre elérve a tökéletes isteni egység és boldogság állapotát. Ez után a rendkívül korlátolt időtartalmú tapasztalás után az Energia ejakuláció (férfiak) és letöltődés (nők) formájában távozik.

Ez az energetikai minta a dualizmus mintája (érdekes megfigyelhető összefüggés, hogy például a robbanó motor is hasonló elven működik. Nem véletlen, hiszen dualista tudat-szintről származó találmány; a szabad-energia pedig a teremtő energia kontinenciáját felismert tudat találmánya)

Egészen addig, amíg az egyén saját Energiáját dualista tudatszinten éli meg, az Energia távozása által egyfajta hiány-állapotban fog élni, és boldogságának forrásait külső körülményekben keresi; az Energia kontinenciáját felismert Tudat maga a boldogság forrása, mert belőle egyik pólus sem hiányzik; boldogságát és szeretetét másoknak sugározza ki.

Tudatszintek

Attól függően, hogy az életenergia (Kundalini) dominánsan melyik csakrából nyilvánul meg, beszélhetünk egy egyén tudatszintjéről. A hétköznapi ember az Energia rabszolgája, mert tudattalan annak működésére. A spirituális ember, használja saját Energiáját, mert ahol a Tudata, ott az Energia.

A jelenleg zajló felemelkedésben a hétköznapi emberből spirituális ember válik. A kettő egy és ugyanaz. A hétköznapi embernek kell spirituálisnak lennie, mert a spirituális ember teljesen hétköznapi

A hét csakrának megfelelően hét tudatszint létezik, ezek a tároló-edények szolgálnak Kundalini, azaz az Életenergia „lakhelyéül”, meghatározva az ébredő egyén kvalitásait, személyes képességeit. A hét csakra, és a bennünk rejlő isteni teremtő Energia felfedezése az egyén teljes átalakulását, spirituális felébredését és fejlődését kezdetét jelenti… mert a szexuális kontinenciából származó valódi szeretetenergia az, amely ezt a Bolygót végre Életre kelti, és felemeli… a Föld-bolygó a Szív tudat-szintjére érkezett, így testén semmilyen, ennél alacsonyabb frekvencia nem képes működni már…

 

 

forrás: www.asztralutazas.hu

 
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Március >>
<< 2021 >>
Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Statisztika

Online: 14
Összes: 2791911
Hónap: 20878
Nap: 677