Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tól 08.22.

2011. augusztus 22., hétfő

 

Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tól

 


Üzenet a Fiastyúki Felső Tanácstól és SanJAsKa-tólCsatornázta: C Wes Annac
Message From The Pleiadian High Council and SanJAsKa, 8-16-11


2011. augusztus 16.
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa [
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]
http://fenytevo.blogspot.com/

A bolygótok feletti földönkívüli Élet létezésére vonatkozó mesés bejelentések érkeznek hamarosan televízió készülékeitekre, és e bejelentések lesznek a teljes tudatba történő dicsőséges visszatérésünknek gyors kezdetei. Bárcsak közölni tudnánk mindnyájatokkal, milyen jól teljesítettetek, mennyi Szeretetet és büszkeséget érzünk mindegyikőtök iránt; Drágák, a földi szavak nem képesek hatékonyan átadni ezt az Isteni Szeretetet, mellyel szeretnénk titeket megbecsülni. A leleplezés és az Első Kapcsolat meglehetősen fontos, azonban előtte elmondtuk, hogy ezek az események csupán előfutárai lesznek valami sokkal nagyszerűbbnek, melyet mindannyian rövidesen képesek lesztek megérteni és mélységében felfogni. Ez a közelgő időszak felráz számos fel-nem-ébredt lelket szendergésük sok szempontjából, hiszen néhánynak ez egy zűrzavaros időszakot jeleníthet meg. Közületek azok, akik felébredtek, nagyon áldottak, hogy magatokkal hordozzátok a szent tudást, melyet magatokba foglaltok, ahogy a "jó fejet a helyén tartjátok" ezekben az időkben, és Igazságotokban élve, sok előnyt fogtok megfigyelni, és cserébe jót tesztek körülöttetek azokkal, akik nem tudják, mit gondoljanak az összes hirtelen jött új felfedezésről, jelenésről és változásról.

Most van itt a lehető legjobb ideje folytatni azt, hogy teljesen leföldeljék magukat az emberek a Lélekben és Isteniségben, hiszen ez az Isteni természet lesz a higgadtság és középpontosítás forrása, melyre rövidesen számíthattok. Számos lélek van, aki csupán ébredezni kezd, akik azt hiszik, hogy néhány fő megtanulandó Élet leckét leállíthatnak, míg az Első Kapcsolat megérkezik. Drágák, értesítenünk kell titeket, hogy ez egyszerűen nem lehet, hiszen a Földön ezekben a végidőkben a keményebb leckék tanulásának sajátságos okán vagytok itt, melyek számotokra az előttetek álló közvetlen időszakra megerősítendő léteznek. Drága Lelkek, minden általatok tapasztalt és elszenvedett fájdalom a felkészülésetek magasabb célja miatt létezik. Sokan fogják úgy találni, hogy nagy erőt nyertek a nehéz leckék megtanulásából, és ennek eredményeképpen értékes információval rendelkeznek, és az Élet felfedezésével bírnak, mely az örökkévalóságon át velük lesz.

Tehát, valóban, az általatok a felszínen tett minden erősűfeszítést észleljük és megtapsoljuk a magasabb dimenziókban. Az idő nem-létező számunkra, és a szó legszorosabb értelmében földi időtök szerint "heteket" vagyunk képesek eltölteni boldog ünnepléssel. Ilyennek kéne lennie az Életnek! Mindnyájatokat arra szántak, hogy folyamatosan ünnepeljetek, örökké és mindig örömtelik legyetek amiatt, amivel bírtok; igenis megértjük, hogy néha, az, hogy rávegyétek magatokat megnyílni ezeknek az érzéseknek, megkívánja, hogy a Szeretetet különleges módokon mutassátok ki magatoknak. Noha ez az igazság, önmagatok túltáplálása egy csúszós lejtő lefelé az önzés ösvényén, mely egy olyan ösvény, amit már számtalanszor meglátogattatok; néhányatok még mindig ezen vagytok ezekben a napokban. Ez fog történni megérkezésünkkel, azonban, ismét hangsúlyoznunk kell, hogy a földönkívüliek megérkezésére várni a legmélyebben lakozó gondok megoldásához, egy olyan dolog, amelyben úgy fogjátok találni, hogy ellenállásba ütköztök. A legmélyebben nyugvó gondokat, problémákat most elő kell adni, és át kell alakítani ezekben a végidőkben, mielőtt folytatnánk a veletek való munkálkodást földi síkotokon. Mindnyájatokra lelkileg olyan "erősen" van szükségünk, amilyen erősek lehettek, hiszen Fényetekre nagyon nagy szükség lesz a közvetlenül előttünk álló időszakban.

Drága Lelkek, ahogy a "régit" újjáépítik, közületek sokan fogjátok magatokat erős érzelmekkel és érzésekkel küszködve találni. Sok mélyen nyugvó harag kavarog a Föld kollektív tudata körül, és sokan, akik ezt a haragot megalkották és táplálták, most önmagukról úgy találják, hogy pontosan ők azok, akik felismerik az említett harag megtévesztő [illuzórikus] természetét - hozzátennénk, boldogan. Végül, el kell kezdenetek felismerni az általatok elkövetett legrosszabb cselekedetek mélységét - és azt mondjuk, épp itt az ideje! Atlantisz bukásától kollektív tudatotok folyamatosan hanyatlott a sötétség néhány legmélyebb mélységeibe, melyet a világegyetemeteknek meg kellett tapasztalni. Azon lelkek száma, akik most elkötelezték magukat e cselekedetek megváltoztatására, most milliókra nőttek, bárcsak kifejezhetnénk, mennyire ujjongunk, és mennyire izgatottak vagyunk látni ennek megtörténtét! És szinte az utolsó pillanatban!

Ahogy a régi szétbomlásának folyamata folytatódik, sokan fogják ismét úgy találni, hogy minden felerősödöttnek látszik. A jó pillanatok nagyszerűnek tűnnek, a rossz pillanatok meglehetősen rettenetesnek. Ezek mind ennek az elég nehéz folyamatnak a részei, és ez egy olyan dolog, melyről mindnyájan tudtátok, hogy ebben az időben a Földön magatokra vállaljátok. Ez egy olyan idő, melyre bizonyára felkészítettétek magatokat számos nehéz élet során a földgömbön, szó szerint Életek százai teltek el azzal, hogy mindegyikőtök erre a különleges korra készült, melyben most magatokat találjátok. Valóban, közületek sokan, akik a Földön vagytok, valójában létidők százait kellett átélnetek, csupán azért, hogy felkészítsétek magatokat a földi tapasztalásra. Drágák, a legcsekélyebb mértékben sem túlzunk, amikor azt mondjuk nektek, hogy a Föld az egyik legnehezebb bolygó a növekedésre, és a tanulásra. Jóllehet, a lehetőség a mérhetetlen számú leckék megtanulására egyetlen életidő során a Földön az, amit észre kell venni, és ezért oly sok felemelkedett lélek akar megtestesülni a Földön. E világegyetem minden részében tudott, hogy a Föld egy "mester bolygó"-féle a megtestesülésre [inkarnációra] a leckék megtanulásához, melyek valójában az egyént Istenségében egy mérhetetlenül erős lélekké teszik.

Gyermekeink a Földet legendás szavakkal illetik, néhányan elképzelik magukat, hogy a Földön vannak, és hősiesen segítenek a lelkek törékeny kollektív tudatának felemelkedni. A Föld bolygó drága lelkei, hősök vagytok! Mindig azok voltatok!! Kérünk titeket, hogy öleljétek ezt fel!!

Üdvözlet mindenkinek! ÉN VAGYOK SanJAsKa a Kilencek Fiastyúki Tanácsából. Eljöttem mindnyájatokhoz, hogy megosszam szavaim a Szeretetről és a Galaktikus Bölcseletről. Teljes bizonyossággal mondhatom, hogy én, és a Fiastyúki Felső Tanács együtt vagyunk e szavakat olvasó minden lélekkel, habár nem láttok minket. A tudatosságnak egy sokkal magasabb létezésének egyedi megjelenései vagyunk, és ily módon képesek vagyunk együtt lenni bármely lélekkel, aki összekapcsolja energiáit a miénkkel bármilyen módon. A kötelékünk törhetetlen a Földdel és rajta mindenkivel, hiszen ez a tiszta Szeretet Isteni kapcsolata. Számos módon voltunk veletek, melyet nem vettetek észre; néha sokan, akik velünk beszélni próbálnak, épp arra gondolnak, hogy nem válaszolunk vissza, amikor valójában válaszolunk, minden alkalommal. Így, valóban, azok, akik minket csatornáznak, nem valami kivételes képességre csatlakoztak rá, ami csupán kevesek számára elérhető, TI MIND bírtok ezzel a kapcsolattal mélyen benn önmagatokban, és a legnagyobb részt, ez egyszerűen azt az elfogadást igényli, hogy az általatok kapott útmutatás nagyon is valós.

Sok Fénymunkás van, aki útmutatásunkat minden nap felfogja, azonban nem ismeri fel, hogy mi vagyunk, vagy nem fogadja el, hogy azok a források, melyekkel érintkezésbe lép, Isteniek. Inkább, sokan feltételezik, hogy az általuk kapott kinyilatkozások, és az ösztönös megérzések saját fejükből erednek; Drágák, bárcsak felismernétek, hogy ez nem így működik. Azt mondták, hogy agyatok olyan, mint a számítógép; ebben az analógiában tovább szeretnénk menni, mondván, hogy agyatok az a számítógép, mely állandóan egy hálózathoz kapcsolt, ha akarjátok, olyan lelkeknek egy internetéhez kapcsolt, akiknek energiája illik a sajátotokéhoz. A Föld kollektív tudatát tartalmazza mindnyájatok teste és elméje, kollektív tudatotok nem csupán egy külső entitás, melyhez csupán a felébredt lelkeknek van hozzáférése. Drágák, NEKTEK MIND van hozzáférésetek a kollektív tudathoz, vagy a lelkek "hálózatához" mindig, ez egyszerűen a felismerést igényli, miszerint az a sok gondolat, mellyel bírtok, valójában nem tőletek származik, elmétek, és agyatok éppenséggel felvette őket a kollektív tudatotok egy másik megjelenéséből.

Most, a Föld kollektív tudata nem csupán a lelkek hálózata, mely az aggyal és elmével elérhető. E hálózaton túl létezik a felemelkedett lelkek és tanácsadók sokkal nagyobb, sokkal Istenibb hálózata. Ez a hálózat az, melyre sok csatornázó - akár tudatosan, akár nem - rácsatlakozik, amikor szavainkat tollba mondják és velünk utat mutattatnak. Drága lelkek, nem tudom eléggé hangsúlyozni: NEKTEK MIND van hozzáférésetek ehhez a nagyobb hálózathoz MINDIG, és ismét, ez egyszerűen annak az elismerését igényli, hogy rácsatlakoztok valami nagyszerűbbre, mint amit előtte ismertek, és mindenek felett meghaladjátok az egyén saját egoját, aki megpróbálja visszahúzni elméteket kollektív tudatotok alacsonyabb megjelenéséhez. Drágák értelmet adtam ennek? Az általam átadott szavakkal együtt rezegtek, igaznak csengenek elmétekben? Az általunk veletek megosztott szent igazságotok közül sok valójában olyan igazság, melyet már ismertek mélyen önmagatokban. Az elkövetkező földi felemelkedéssel most van itt az idő nem csupán hozzáférni önmagatoknak e nagyszerűbb részéhez, hanem leföldelve maradni ebben mindig!

Az irányított médiátok és televíziós programjaitok megpróbálják elméteket "letompítva" tartani a kollektív tudatotok alacsonyabb megjelenéséhez. Tudják, hogy bizonyos alacsonyabb dimenziós anyagok leközlésével a nézők elméjét az Élet e megjelenésére összpontosítva képesek megtartani. Nagyon okos trükk mindnyájatok megfékezéséhez, mint ahogyan a többi trükkjük is elfojtásotokhoz, melyeket lelepleznek és átalakítanak!

ÉN VAGYOK SanJAsKa a Kilencek Fiastyúki Tanácsából, és együtt a Fiastyúki Felső Tanáccsal bátorítunk mindnyájatokat, hogy időtöket töltsétek kinn, a Természetben. A külső világ Isteni energiái mindig készen állnak, és várják, hogy átmossák lényeteket, és nekilássanak titeket hozzásegíteni, hogy sokkal tisztábbnak, és lélekben sokkal megalapozottabbnak érezzétek magatokat. Kapcsolódjatok hozzá a szél energiájához, a körülöttetek lévő fák, virágok és füvek energiájához. Meglehetősen jótékony és áldott kapcsolatnak fogjátok találni.

Köszönöm nagyon SanJAsKa-nak, a Kilencek Fiastyúki Tanácsának és a Fiastyúki Felső Tanácsnak!

Csatornázta: C Wes Annac
Message From The Pleiadian High Council and SanJAsKa, 8-16-11


2011. augusztus 16.
http://aquariuschannelings.wordpress.com

Magyar fordítás: Clarissa [
http://univerzumitudatossag.blogspot.com/]
http://fenytevo.blogspot.com/


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 14
Összes: 3092271
Hónap: 14845
Nap: 537