Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-02-12

 

 Üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől
2012. február 12.


Message from the Galactic Federation of Light 2/12/12
© Greg Giles


Bizonyosak lehettek valóban abban, hogy ezek az üzenetek kitől érkeznek? Ez időben sokatokat látjuk megkérdőjelezni igazságtartalmát és hitelességét ennek és más hasonló közlésnek, mi pedig kérdünk titeket most, mivel rezegnek együtt ezek a közlések? Szavaink nem rezegtetik meg a szeretet és fény húrjait? Ezek a szavak nem sugározzák a szépség, szabadság és remény hangjait? Ezek a szavak nem biztosítanak titeket arról, hogy egy hihetetlen jövő vár rátok épp előttetek? Ezen átadások mely része nem rezeg veletek? Vannak részei az üzeneteknek, melyekről úgy érzitek, hogy a sötétek ügynökei gondolták ki, és küldték el a csatornáinknak? Azt érzitek, hogy ezen üzenetek összessége a sötétek megnyilvánulásai? Kérünk titeket, engedjétek meg megérzéseteknek titeket vezetni, és csendesítsétek le önmagatoknak azon részét, mely ez alkalommal bizonyítékokat kér, hiszen sok tudható meg ezekből az átadásokból, és szilárd bizonyítékot sosem fogtok kapni, hiszen megbízásunknak ez nem része ez idő tájt.

Megbízatásotokat tisztán körvonalazták sokszor mostanára, ugye? Megbízásotok mely része sugallja nektek azt, hogy szilárd bizonyítékot juttatnak el nektek szolgálataitokért cserébe? Nem nyújtottak elég biztosítékot, tudván, hogy a felemelkedés épp előttetek van, miután munkátok itt befejezett? Nem látjátok, milyen gyorsan múlnak el napjaitok, és milyen kevés időtök van várni azt, hogy megtapasztaljátok igaz szabadságotokat a harmadik dimenzió korlátozó megszorításaitól? Nem biztosítottak arról, hogy egy paradicsom vár rátok, és csupán elvégzendő munka van az ösvény megtisztítására közöttetek és az általatok mindig is megálmodott élet között? Pontosan mi okozza azt, hogy néhányatok elkezdett kételkedni ezen üzenetekben, melyet nem csatornáinkhoz, hanem hozzátok küldünk csatornáinkon keresztül? Ha csatornáink nem hajtják végre kötelességüket a miénknek megfelelően, a Fény Galaktikus Szövetségének, a pontosság magas szabványainak megfelelően, akkor ezt csatornánkkal fogjuk megbeszélni, és a jobbrafordulás ügyeit nézzük, és ha nem történik javulás, akkor beszüntetjük az üzenetek megosztását e bizonyos csatornán keresztül. Azt hinni, hogy ott állnánk, és megengednénk üzeneteink legkisebb részének is, hogy a sötétek beillesztése legyen, az egyszerűen nem logikus, és e valószínűtlen forgatókönyvbe vetett hit egy elrendelés számotokra, hogy megkezdjétek belső elmélkedéseteket és felülvizsgálatotokat, hiszen ez a ti tudatotok, melyet most átitat a félelem, és annak számos megjelenése.

A bizalmatlanság és a gyanakvás a félelem elemei, mivel ezek a negatív rezgés tünetei. A kitisztítása annak, mely bennetek e negatív rezgéseket okozza, az esedékes ügy jelenleg, mellyel foglalkozni kell, hiszen nem távoznak egyszerűen maguktól, hanem növekednek, és több fényeteket emésztik el, elzáródásokat okoznak, melyek képesek megakadályozni, és meg is fogják akadályozni, hogy a fény elérjen hozzátok. Ez időben javasoljuk, hogy azok, akik elkezdtek kételkedni ezekben, és bizonyos más hírforrásunkban, hogy vizsgálják felül, üzeneteink mit akarnak tenni. Üzeneteink nem szándékoznak erőltetni titeket, vagy elrendelni nektek, hogy bármit megtegyetek, vagy hogy engedelmeskedjetek bárkinek. Tőlünk ezek az üzenetek valaha is megparancsolták nektek, hogy bármi ilyesmit tegyetek? Üzeneteink lélek fényeteket felemelésére kerülnek megosztásra veletek, az élethű leírás ecsetelése révén arról, ami vár rátok felemelkedésetek befejeztével. Nem így adták át őket? Üzeneteink azt is kutatják, hogy értesítsünk titeket néhány kampányunkról, hogy eltávolítsuk a közöttetek és a magatoknak oly sokatok által vágyott jobb világ között álló akadályokat. Üzeneteink nem tettek eleget annak, hogy értesítsünk titeket ezekről a folyamatokról? Üzeneteink félelmet csepegtettek belétek, vagy szeretetet sugároznak? Természetesen ez egy olyan kérdés, melyet feltehettek magatoknak, ahogy olvassátok e szavakat. Ha ezek és más ezekhez hasonlók valóban a sötétek eszközei lennének, milyen előnye származna a sötéteknek az összes ilyen erőfeszítésből? Milyen célt szolgálnának a titkos Szövetkezésnek? A titkos Szövetkezés nem óhajt reménnyel, bizalommal, elhatározással megtölteni titeket küldetésetek beteljesítésére. A titkos Szövetkezés azt akarja, adjátok fel munkátokat a fényért, hiszen tisztán felfogják, hogy ti, a Fénymunkások vagytok azok, akik a hatalmuknak szóló legnagyobb fenyegetés vagytok, és ti, az emberek [a nép] az, aki hamarosan átveszi azt, ami mindig is jogosan a tiétek volt.

Ahogy már sokszor állítottuk nektek, megbecsüljük és tiszteljük a mindegyikőtök által meghozott minden választást, és tiszteljük mindenki döntését, aki azt választja, hogy elhiszi, hogy a fény-üzeneteink a sötétektől származnak. Mindaz, amit kérünk ez időben az, hogy gondosan vizsgáljátok felül választásotokat, és leljetek rá épp arra, mely elvezetett titeket ehhez a döntéshez. Ez minden, amit kérünk ez alkalommal.

Természetesen vannak üzenetek, melyeket olyanok osztanak meg, akik magukat csatornáknak vélik, akik nem azok, és vannak, akik állítják, hogy csatornák, akik a sötétek ügynökei. Tőletek függ, hogy magatoknak meglássátok a különbséget, mely üzenet árad a magasabb rezgésből, és melyik igyekszik félelmet és uralmat [kontrollt] belétek csepegtetni. Ezen a ponton látunk oly sokat, aki rendelkezik ezzel a képességgel, és oly biztosak vagyunk bennetek, hogy képesek lesztek különbséget tenni az eltérő rezgések között. Azt mondjuk nektek, hogy ne rekesszétek ki ezeket az információ sugárutakat, hanem egyszerűen használjátok megkülönböztető képességetek hatalmát, és kövessétek megérzéseteket, hiszen utat fog mutatni nektek igazságotokhoz.

Kedvező helyzetünkből látjuk, hogy közületek oly sokan mekkora lépéseket tesztek ma életetekben, és olyan büszkék vagyunk közületek mindenkire erőfeszítéseitekért, hogy megmaradjatok e nehéz időkben. Ahogy körvonalaztuk nektek a múltban, társadalmatok számos intézményét kell ledönteni, mielőtt újjáépülhetnének, és ma közületek sokan megfigyelitek e változásokat szerte körülöttetek. Látjátok, hogy bankrendszereitek omladoznak saját súlyuk alatt, és földi szövetségeseink vigyáznak arra, hogy a nagyban szükséges változások úgy legyenek majd folyamatban, ahogyan az beütemezett volt. A bank és pénzügyi világotok sok ikonja hamarosan elesik a régóta megtartott hatalmi pozícióiktól, és ez fogja kikövezni az utat az új pénzrendszereteknek, mely a bőség egyetemes törvényén alapul, és nem az adósságon és hiányon, mint ahogyan ma. Micsoda hatalmas különbséget okoz majd ez mindnyájatok számára, még ha közületek sokan vannak is azok, akik még mindig nem fogják fel teljesen, ez mit jelent. Hogy ezzel kapcsolatosan egyszerű legyek, azt mondjuk, hogy a gazdasági rendszer, melyet megértettetek, és közületek sokan még mindig az egyetlen megvalósítható lehetőségnek fogadják el, eltávolításra kerül, űrt hagyva [maga után], ahová az új rendszereteket beillesztik, mely a természetes bőségen és a bolygón mérhetetlen forrásaitok minden egyes emberrel való megosztásán alapul. Itt van, és mindig is volt, több mint elegendő a boldoguláshoz, és közületek mindenki egyenlően fog osztozni a roppant gazdagságban, melyet hamarosan elérhetővé tesznek számotokra. Bolygótokon egyetlen egy ember sem fog éhesen aludni térni, és bolygótokon soha többé sem lesz kényszerítve senki, hogy szegénységben éljen. Ez az új rendszerünk.

Az ösvényeket megtisztítja az emberi családotok sok elkötelezett tagja az új rendszeretek számára. Ezek a bátor férfiak és nők fáradhatatlanul dolgoznak a színfalak mögött, hogy véghezvigyék a szükséges változásokat, hogy engedjék új rendszereteket szárnyra kapni. Segítjük földi szövetségeseinket, ahol erőnk szükségeltetik, azonban ismételten, a felsőbb birodalmakból nem mi vagyunk azok, akik elvégzik a munkát számotokra, hanem ti vagytok azok, akik ezeket a feladatokat végrehajtjátok. Mindazokat megtapsoljuk, akik életükből oly sokat szenteltek e változások elősegítésének, és látjuk, hogy hatalmas erőfeszítéseitek az egész javára kifizetődnek. Folytassátok törekvéseiteket, hiszen sok falat döntenek le minden nap. Hamarosan nem marad akadály utatokon az új rendszer bevezetésére, és látjuk az emberiség kollektív rezgését mérhetetlenül megemelkedni a hírekre, miszerint nehézségeiknek egy oly szerves részét örökre eltörölték.

Minden Fénymunkásunknak azt mondjuk, kérlek, folytassátok szolgálatotokat, hiszen olyan közel vagyunk megbízatásotok beteljesítéséhez, melyre elköteleztek sokkal régebben, mint amit ez időben esetleg felismernétek. Meg fogjátok látni küldetésetek e nehéz szakaszának végét hamarosan, és a következő megbízásotok bizonyosan kevésbé lesz fárasztó számotokra. Ahogy mondtuk, személyesen fogunk közületek sokkal dolgozni, e felől biztosak lehettek, hiszen mostanra sokatok számára kellene tisztának lenni annak, hogy nem helyettetek dolgozunk, ez a ti világotok, és ti vagytok azok, akiknek el kell végezni e feladatokat. Itt vagyunk, hogy segítsünk titeket, felszereljünk titeket a helyes eszközökkel, betanítsuk helyes használatukat. Ezt hogyan másképp tudnánk megtenni a veletek való személyes kapcsolat nélkül? Azt mondjuk nektek, hamarosan veletek leszünk, nem lélekben, hanem teljes életnagyságban, így, megindulhatunk a sok tervezettel, melyek – ahogyan hamarosan megértitek majd – új világotok szükséges alkotóelemei. Hamarosan ismét beszélünk.
Legyetek jól, drágák!

A Fény Galaktikus Szövetsége vagyunk.


Csatornázta: Greg Giles
http://ascensionearth2012.blogspot.com/

All Galactic Channellings and translations available at
http://peacelovelove.blogspot.com/
http://www.galacticchannelings.com/
http://www.despertando.me/Magyar nyelvre fordította: Clarissa
http://fenyvilag.blogspot.com/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 7
Összes: 3044578
Hónap: 11001
Nap: 468