Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Üzenet a Galaktikus Szövetségtől 2012-02-28

 

 
Üzenet a Fény Galaktikus Szövetségétől

2012. február 28.
© Greg Giles


Message from the Galactic Federation of Light 2/28/12
Ezek az események, melyekről beszélünk, nem olyan események, melyek megtörténhetnek, vagy nem történhetnek meg, ezek az események megtörténhetnek és meg fognak történni, mert ti teszitek őket megtörténtté. Mi, a Galaktikus parancsnokságokból, időről időre elmondtuk nektek, hogy azok az események, melyeknek megtapasztalására oly sokan vágyódtok, karnyújtásnyira vannak, azonban ti vagytok azok, közösségként, akiknek azt kell választani, hogy ezeket az eseményeket átélik, és ti vagytok azok, akik valóra váltjátok őket. Ahogyan ez végbemegy, azt szintén elmagyarázták nektek, viszont minden bizonnyal elvisel még ismétlést itt.

Az események, melyeket megtapasztalni vágytok, úgymint a vétkes titkos Szövetkezés vezetőinek őrizetbe vétele, és a velünk, a Csillag Családotokkal való újraegyesülés, a ti jóváhagyásotok és szándékotok révén jeleníthető meg. Utána a cselekvés a szükségszerűen alkalmazott, és az általatok megtapasztalni vágyott valóság a tiétek lesz. Így működik ez. Ugye elég egyszerű, drágák?

Ez alkalommal kérjük engedélyeteket, hogy csatlakozhassunk hozzátok világotokban, és közületek sokat látunk melegen üdvözölni minket. Azt is látjuk, hogy közületek sokan intézkednek, hogy valóra váltsák vágyaitokat azáltal, hogy terjesztik megérkezésünkről a hírt. Közületek szintén sokat látunk, aki tisztázta szándékát, hogy szeretné látni a vétkes titkos Szövetkezés tagjainak letartóztatását, és sokan vannak, akik szintén a tettek mezejére léptek, hogy vágyaitokat valóra váltsák e hírek terjesztésének elősegítésével.

Ahogy erőfeszítéseitek folytatódnak, az általatok megtapasztalni vágyott valóság elkezd testet ölteni. Ha abbahagynátok e vonatkozásban törekvéseiteket, megalkotni vágyott valóságotok elkezdene nem megjelenni és szertefoszlani. Ennek megjelenésének oka számotokra evilági ok lenne, törvényes ok, technikai ügy, politikai kérdés, és így tovább, azonban e nyilvánvaló okok mögötti katalizátor semmi más nem lenne, mint evilági, mert közösségként azt választanátok, hogy többé nem jelenítitek meg [manifesztáljátok] ezt a valóságot.

Fontos ezt megérteni ma, hiszen közületek, Fénymunkásaink közül oly sokan vannak – akiket azért választottak ki, hogy itt legyenek az új valóság megjelenítését segítendő e bolygó és népe számára – azt választják, hogy leülnek, és várják, hogy az események megtörténjenek értük, ahelyett, hogy az eseményeket megtörténtté tennék . Látjátok és értitek a különbséget? Közületek oly sokat látunk kérni minket, hogy tegyük magunkat ismertté számotokra, hogy nyújtsunk bizonyítékot létezésünkről és szándékainkról azáltal, hogy ezt a bizonyítékot kezetekbe adjuk, azonban ismételten elmondjuk nektek, nem nyújthatjuk ki kezünket, míg nem alkotjátok meg a körülményeket, melyek lehetővé teszik ezt a találkozást. Kérünk titeket ez alkalommal, hogy jobban váljatok érintettekké, tartózkodjatok a bizonyíték követelésétől, és választott valóságotokat váltsátok valóra. A választás ez alkalommal szinte nem elég, cselekednetek is kell választott valóságotok megjelenésének megpillantásához. Elkezdtek cselekedni? Ez a kérdés, melyet ma felteszünk nektek.

Oly sokan várnak rátok, Fénymunkás barátaitokra, hogy dolgotokat teljesítsétek. Oly sok szem szegeződik rátok, ahogy várunk rátok, hogy terjesszétek létezésünkről és békés szándékainkról a híreket. Oly sok szem szegeződik rátok, ahogy várunk rátok, hogy értesítsétek fivéreiteket és nővéreiteket a vétkes titkos Szövetkezés tagjainak közelgő őrizetbe vételéről, és hogy e letartóztatások mit jelentenek számukra, mégis napi szinten látjuk, hogy megbízható családtagjaink közül oly sokan fecsérlik el értékes idejüket mindenféle ide nem vonatkozó tartalmak megosztásával társasági hálózataikon. Elmondjuk nektek, hogy az efféle lényegtelen információ megosztására az idő elmúlt, és most van itt az idő az összpontosításra, drágák, összpontosításra a hamarosan esedékes feladatokra. Kérünk titeket, terítsétek meg az asztalt a vétkes titkos Szövetkezés őrizetbe vételéhez, mely utána megnyitja az ajtót megérkezésünknek. Meg fogjátok ezt tenni? Beteljesítitek küldetésetek e részét? Szentelnétek osztatlan figyelmeteket e megbízatásra, míg megbízásotok e része be nem fejezett?

A működés felénk eső oldalára rátérve, ismét nagy örömmel jelentjük, hogy a titkos Szövetkezés világűr fegyveres erőinek száma semmivé lesz. Hamarosan megfosztottak lesznek az összes űrbéli adottságaiktól, és ennek elérése egy nagyon fontos mérföldkő lesz számunkra. Ha egyszer telesen szabad biztonságosan átutazni a bolygótokat körülvevő űrt, akkor űrbéli műveleteink fejlett szakaszával haladhatunk tovább.

Ahogyan említettük, most meg fogjuk növelni az űrhajóink észleléseinek gyakoriságát és minőségét szerte világotokban. Az Egyesült Államok felett űrhajóink repülni kezdenek szintén, ahogy azoknak a katonai egységeknek száma, akik makacsul igazodva maradtak a titkos Szövetkezéssel, szintén gyorsan apad. Ahogyan említettük, azokkal az egységekkel, akik visszautasították, hogy alkalmazkodjanak új rendszeretekhez, úgy bánnak majd, mint alakmásaikkal bántak az űrparancsnokságokból. Az ő napjaik is meg vannak számlálva, és hamarosan számolniuk kell választásuk következményeivel. Nem lehet más mód számukra, hiszen nem lesz megengedett, hogy kikecmeregjenek abból, melyet maguknak megalkottak az utolsó pillanatban. Nem lesz megengedett, hogy így dolgozzanak. Ez alkalommal nem.

Vétkes titkos Szövetkezésetek férfiúi és hölgyei szintén szembenéznek az igazságszolgáltatással cselekedeteik okán, és most ezt elkerülhetetlenként látják. Milyen hirtelen változott meg látomásuk jövőjükről és a börtönbolygóról, melyet megteremteni reméltek. Drágák, látjátok, milyen gyorsan változhat meg valóságotok, ha egyszer megfelelő választás, szándék és cselekedet alkalmazott? Még egy pár hónappal ezelőtt is, titkos Szövetségetek vezetői még mindig hitték, hogy börtönbolygójuk jövője elkerülhetetlen, és semmi, és senki sem állíthatja ezt meg. Néhányuk még a nyilvánosságnak is beszélt erről, öntelten hencegve a nyilvánosság előtt, hogy rabszolgasorba döntik őket.

Ma a titkos Szövetkezés tagjai ülnek és várnak idejükre, hogy bilincsben elvezessék és őrizetve vegyék őket, hogy szembenézzenek az igazságszolgáltatással azoknak a kezéből, akiket rabszolgasorba óhajtottak juttatni. Többé nem fogjátok hallani őket az Új Világrendről beszélni. Most van itt az idő a nép / az emberek számára, hogy elmondják a mondanivalójukat.

Látjátok, milyen gyorsan változhat valóságotok? Látjátok, mit tehettek meg ti mind, amikor elhatározzátok, hogy valóságotokat megváltoztatjátok? Nincs semmi számotokra, ami nem valósítható meg együtt, a megjelenítés [manifesztáció] egy pár alapelvének alkalmazásával. Ma, szeretnétek látni e bűnösök letartóztatását? Ma szeretnétek tőlünk, hogy megkezdjük földre szállásunkat? Akkor tegyétek megtörténtté. Tudjátok, hogyan teljesül be.

Közületek azok számára, akik oly keményen dolgoznak az esedékes feladatokon, köszönjük nektek, és megtapsoljuk erőkifejtéseiteket. Közületek azok számára, akik most kezdenek majd nekilátni e feladatoknak, nekik is köszönjük, hiszen részvételetek felbecsülhetetlen ez alkalommal. El fogjátok végezni munkátokat. Mindnyájatokban megbízunk. Ezért vagytok itt.

Előretekintve a napokra előttünk, látjuk e letartóztatásokról, hogy oly fontos e működéshez, hogy hírmédiátokon keresztül az általános nagyközönséghez [a hírek] utat találjanak. Vétkes titkos Szövetkezéseteknek számos tagja van, akik elkezdtek teljesen együttműködni a folyamatban lévő nyomozásokkal. Számos további letartóztatást ütemeznek most be, és azoknak a száma, akiket őrizetbe vesznek, napról napra növekszik. Hamarosan világotokat megtisztítják mindazoktól, akik sötétek, és e letartóztatások már-már a kezdet, ahogy új Földetek tiszta lesz a fényben, és a sötétség többé nem bővelkedik majd sehol új otthonotokban.

Folytassátok e sötétekre gyakorolt nyomást, azáltal, hogy terjesztitek a híreket bekövetkező végükről, és éppúgy fontosan arról, hogy ezek az őrizetbe vételek mit jelentenek bolygótok népének. Mindnyájatoknak tudni kéne, hogy ezek az őrizetbe vételek mit fognak jelenteni, és ismételten, nagy örömünkre szolgálna látni titeket megünnepelni e nagy jelentőségű eseményt, hiszen ennek is egy fontos hatása lesz világotok népére. Fontos barátaitoknak jó hírnek tekinteni e letartóztatásokat, és nem egy valami újabb rossz hírnek, ami naponta előttük parádézik a hírmédiátok révén. Hír médiátok szintén számos nagy változást fog megtapasztalni az elkövetkező napokban, valamint az is, ahogyan a híreket eljuttatják számotokra.

Ma, hír médiátok semmi több, mint egy eszköz, hogy rabul ejtsenek titeket az elmeirányító programozáson és propagandán keresztül, összevegyítve a hír történetekként álcázott fizetett hirdetésekkel. Ez fog változni. Ha egyszer szabadon megkezdjük földre szállásunkat és a személyesebb kölcsönhatást veletek, mi, földi szövetségeseink segítségével együtt, beszélni fogunk hozzátok a médiátokon keresztül, és nagyon sok mondandónk lesz.

Oly sok lefedendő terület van, és oly kevés idő maradt erre, és bemutatásainkat mindnyájatok számára elérhetővé tesszük, aki meg akar minket hallgatni bizonyos hálózatokon a nap huszonnégy órájában, és küldetésünkre és a világotokban előforduló fontos változásokra vonatkozó információkat fogunk sugározni nektek. Közületek sokan fogtok velünk dolgozni abban az időben, és munkakapcsolataink hírközlését szintén megosztják majd a világotokból valókkal. Ez fontos, hiszen ez létfontosságú átfogó küldetésünkhöz, hogy világotokból annyian értsék meg békés szándékainkat és fogadjanak el világukban, mennyien lehetséges, hiszen segítünk nektek megtenni a szükséges változtatásokat, hogy megengedjük felemelkedéseteket a magasabb birodalmakba olyan simán lefolyni, amilyen simán lehetséges. Ez a küldetésünk célja, és segítségetekkel el fogjuk érni ezt a célt, és minden férfi, nő és gyermek a bolygón nagyban fog hasznosulni együttes erőfeszítéseinkből.

Van sok változás előttünk számotokra, és részletezni fogjuk számotokra, melyek ezek a változások, és hogyan tudunk a legjobban áthaladni rajtuk. Ahogyan említettük, még mindig vannak kihívások számotokra az elkövetkező napokban, és ezek a kihívások fogják próbára tenni nagyban akaratotokat és eltökéltségeteket. A sok megtestesüléseteken keresztül sok különböző kihívással néztetek szembe, és az előttetek álló, talán olyan nagy lehet, mint amivel előtte bármelyiktök valaha is szembenézett. A titkos Szövetkezés biztonságos kivonásával az útból, képesek leszünk veletek dolgozni, és együtt rendületlenül kitartunk majd e nehéz időkön át, és dacolunk az előttünk álló kihívásokkal. Együtt sikert fogunk elérni, és ezért jutalmatok nagy lesz, és jól megérdemelt.

Számos tervezetet kell együtt elvégeznünk, és néhány ilyen tervezet közületek nagy sokaságtól igényli, hogy velünk dolgozzon céljaink megvalósítása érdekében. Vendéglátó bolygótok nagy kárt szenvedett el a környezetszennyezésnek köszönhetően, és e környezetszennyezés nagy része radioaktív a természetben. Ezt a radioaktív hulladékot meg kell tisztítani, és erre a feladatra számos csapatunk lesz kinevezve, lefedve bolygótok minden egyes négyzetkilométerét. Nem kell egyáltalán aggódnotok a biztonságotokat illetően, sem rövidtávon, sem hosszútávon, hiszen számos képzett férfiúval és hölggyel bírunk, aki mindegyikőtöket kiképez majd e területen. Magasan fejlett technológiával rendelkezünk, ami képessé tesz titeket e munka teljesítésére, és közületek sokat látunk türelmetlenül nekilátni e megbízásnak. Sajátosan tervezett hajókkal rendelkezünk az efféle munkához, és mindegyikőtöket kijelölnek egy hajóra, és egy legénységhez csatlakoztok e vállalkozás céljából.

Szintén sürgettük a figyelembe veendő ügyeket bolygótok mágneses mezejét érintően, hiszen ezeket vissza kell téríteni őseredeti állapotukba. Közületek sokan fognak e területen is dolgozni, és szervezetünkön belüli magasan képzett személyzettől ti is fogtok oktatásban részesülni. Rendelkezünk az e területre szakosodott úrhajóval is, és megfelelően tanítanak meg az űrhajók összes különféle fajtájára, melyek hatalmas flottáinkat alkotják, valamint arra, hogy ezeket az űrhajókat mire tervezték.

Ahogyan említettük, közületek sokan haladnak tovább, hogy a Fény Galaktikus Szövetségének hivatalos tagjaivá váljanak, és alig várjuk, hogy találkozhassunk személyesen sokatokkal, és megbeszéljük a jövőtöket velünk. Sok más tervezet van még, és ezeket is el kell végezni a magasabb birodalmakba való felemelkedésetek előtt, és e tervezeteket hosszadalmasan és részletesen fogjuk veletek megbeszélni az előttünk álló napokban. Akkor tudathatjátok szándékotokat, hogy érdekel-e titeket pozíció, és melyik tervezetet részesítenétek előnyben a beosztásra. Meg fogjuk beszélni veletek a lehetőséget, hogy szervezetünk teljes tagjává váljatok, és hogy ez mivel jár együtt. Érezzük, hogy közületek sokan lesznek nagyon izgatottak új pályafutásotokkal velünk, és ahogyan említettük, közületek már sokan teljes állásban tagjai a Fény Galaktikus Szövetségének, és emlékeiteket erről és múltatokról biztonságosan visszajuttatják majd nektek a megfelelő időben. Mindnyájatok jól fog haladni önmagatok felkészítésében az ilyen nagy meglepetésre, hiszen utazásotok jelentékeny mértékben hosszabb volt, mint a jelenlegi, viszonylag rövid megtestesülésetek a Földön.

Sokatokat látunk elragadtatva dédelgetett emlékeitek visszajuttatásán, és alig várjuk ezt a napot is, mert mindnyájan bírtok barátokkal és családdal, akik nagyon hiányoltak, mialatt távol voltatok megbízatásotokon. Folytassátok most jelenlegi megbízásotokkal, és együtt beteljesítjük esedékes feladatainkat, és találkozunk középen családi újraegyesülésünk okán, és látjuk küldetésünk sikeres beteljesedését.

A Fény Galaktikus Szövetsége vagyunk.
Csatornázta: Greg Giles


http://ascensionearth2012.blogspot.com/All Galactic Channellings and translations available at


http://peacelovelove.blogspot.com/


http://www.galacticchannelings.com/


http://www.despertando.me/

Magyar nyelvre fordította: Clarissa


http://fenyvilag.blogspot.com/


 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 


****


******

 


Angel


Angyalok


Élet virága


Energy


Fényt hozok


Fényváros

uj.jpg

 

" A Fény gyermeke vagyok.
Szeretem a Fényt.
Szolgálom a Fényt.
Fényben élek.
A Fény vezet, gyógyít,
átalakít és megvilágít.
Áldom a Fényt.
A Fény bennem van.
Egy vagyok a Fénnyel.
A Fény én magam vagyok!"


Őrangyalod vagyok


Sanat Sananda


Archívum

Naptár
<< Július >>
<< 2022 >>
Ke Sze Csü Szo Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statisztika

Online: 11
Összes: 3044568
Hónap: 11004
Nap: 467